Công văn 221/BYT-MT

Nội dung toàn văn Công văn 221/BYT-MT 2023 quản lý chất thải y tế trong khuôn viên cơ sở y tế


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 221/BYT-MT
V/v tăng cường công tác quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2023

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong thời gian qua, ngành Y tế và các địa phương đã có nhiều cố gắng trong công tác bảo vệ môi trường, quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế. Nhiều bệnh viện, cơ sở y tế đã được đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải y tế; phân loại chất thải y tế ngay tại nơi phát sinh; thực hiện chuyển giao xử lý chất thải y tế đảm bảo đúng theo quy định. Tuy nhiên qua kiểm tra vẫn còn một số tồn tại trong công tác quản lý chất thải trong khuôn viên cơ sở y tế như: Một số cơ sở y tế chưa kiện toàn phân công trách nhiệm cụ thể cho cán bộ thực hiện công tác quản lý chất thải y tế; chưa xây dựng và ban hành Kế hoạch quản lý chất thải y tế của đơn vị; chưa thực hiện việc lập sổ theo dõi, quản lý và ghi chép thông tin đầy đủ theo quy định; chưa bố trí đủ túi, thùng đựng chất thải y tế; chưa cập nhật, bổ sung bảng hướng dẫn phân loại chất thải y tế; một số cơ sở y tế có hệ thng xử lý nước thải y tế để quá tải hoặc nâng cấp chưa đảm bảo việc xử lý nước thải y tế đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường,...

Đ tăng cường công tác quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với các Sở, ngành có liên quan thực hiện các nội dung sau:

1. Tiếp tục phổ biến, tập huấn, hướng dẫn các cơ sở y tế thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện quản lý chất thải y tế theo đúng quy định tại Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường phổ biến, hướng dẫn thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản, hướng dẫn chuyên môn có liên quan.

2. Rà soát, đánh giá thực trạng hoạt động các công trình/hệ thống xử lý chất thải y tế tại các cơ sở y tế công lập làm cơ sở tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bố trí kinh phí đầu tư, nâng cấp hệ thống xử lý chất thải y tế cho các đơn vị.

3. Rà soát thực trạng xử lý chất thải y tế nguy hại bằng lò đốt chất thải rắn y tế hiện đang sử dụng tại một số cơ sở y tế (nếu có). Trường hợp lò đt chất thải rắn y tế không đạt QCVN 02:2012/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn y tế, đề nghị dứt điểm cho dừng hoạt động và có phương án thay thế.

4. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý chất thải y tế trong khuôn viên cơ sở y tế; phối hợp kiểm tra liên ngành về quản lý chất thải y tế.

5. Chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn quản lý:

- Thực hiện đúng quy định về quản lý chất thải y tế theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản, hướng dẫn chuyên môn có liên quan.

- Tăng cường quản lý, giám sát vận hành công trình/hệ thống xử lý chất thải y tế tại đơn vị, đảm bảo chất thải y tế được xử lý đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định.

Trân trọng cảm ơn/.


Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Đào Hồng Lan (để báo cáo);
- Các Đ/c Thứ trưởng;
- Sở Y tế các tỉnh, TP;
- Các đơn vị trực thuộc BYT;
- Lưu: VT, MT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễ
n Thị Liên Hương

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 221/BYT-MT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu221/BYT-MT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/01/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 ngày trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 221/BYT-MT

Lược đồ Công văn 221/BYT-MT 2023 quản lý chất thải y tế trong khuôn viên cơ sở y tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 221/BYT-MT 2023 quản lý chất thải y tế trong khuôn viên cơ sở y tế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu221/BYT-MT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýNguyễn Thị Liên Hương
        Ngày ban hành16/01/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 ngày trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 221/BYT-MT 2023 quản lý chất thải y tế trong khuôn viên cơ sở y tế

              Lịch sử hiệu lực Công văn 221/BYT-MT 2023 quản lý chất thải y tế trong khuôn viên cơ sở y tế

              • 16/01/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực