Công văn 221/TTg-CN

Công văn 221/TTg-CN năm 2017 về cơ chế nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải và vùng nước cảng biển do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 221/TTg-CN cơ chế nạo vét duy tu các tuyến luồng hàng hải vùng nước cảng biển 2017


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 221/TTg-CN
V/v cơ chế nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tư pháp.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (Công văn số 14130/BGTVT-KCHT ngày 28 tháng 11 năm 2016) và ý kiến của các Bộ: Xây dựng (Công văn số 2800/BXD-VLXD ngày 14 tháng 12 năm 2016), Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 10589/BKHĐT-KCHTĐT ngày 22 tháng 12 năm 2016) và Tài chính (Công văn số 18390/BTC-TCDN ngày 26 tháng 12 năm 2016) về cơ chế nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan tổ chức xây dựng dự thảo Nghị định ban hành Quy chế quản lý hoạt động nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải và vùng nước cảng biển (để áp dụng từ năm 2018), trình Chính phủ theo quy định.

2. Trong khi chờ ban hành Nghị định về Quy chế quản lý hoạt động nạo vét, duy tu các tuyến lung hàng hải và vùng nước cảng bin, đng ý năm 2017 tiếp tục thực hiện cơ chế nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải theo quy định của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 73/2013/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2013. Bộ Giao thông vận tải tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tại các văn bản nêu trên để có các quy định nhằm quản lý hiệu quả nguồn lực đầu tư nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải, không để thất thoát, lãng phí, tiêu cực trong quá trình thực hiện; đồng thời, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc không cấp mới giấy phép các dự án xã hội hóa để nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải tại Thông báo số 357/TB-VPCP ngày 06 tháng 11 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, PL, NC, V.I, TH, TKBT;
- Lưu: VT, CN (3
b) Hiền

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

Thuộc tính Công văn 221/TTg-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu221/TTg-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/02/2017
Ngày hiệu lực14/02/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 221/TTg-CN cơ chế nạo vét duy tu các tuyến luồng hàng hải vùng nước cảng biển 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 221/TTg-CN cơ chế nạo vét duy tu các tuyến luồng hàng hải vùng nước cảng biển 2017
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu221/TTg-CN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýTrịnh Đình Dũng
        Ngày ban hành14/02/2017
        Ngày hiệu lực14/02/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 221/TTg-CN cơ chế nạo vét duy tu các tuyến luồng hàng hải vùng nước cảng biển 2017

           Lịch sử hiệu lực Công văn 221/TTg-CN cơ chế nạo vét duy tu các tuyến luồng hàng hải vùng nước cảng biển 2017

           • 14/02/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/02/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực