Công văn 2211/LĐTBXH-KHTC

Công văn 2211/LĐTBXH-KHTC năm 2015 về cấp bù học phí học kỳ I năm học 2015-2016 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2211/LĐTBXH-KHTC 2015 cấp bù học phí học kỳ I năm học 2015 2016


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2211/LĐTBXH-KHTC
V/v Cấp bù học phí học kỳ I năm học 2015-2016

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi: Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long

Về đề nghị cấp bù học phí sư phạm đối với 300 sinh viên theo đề nghị tại Tờ trình số 68/TT-ĐHSPKTVL ngày 11/5/2015 của Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 và Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/5/2014 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: việc miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015.

Vì vậy, việc đơn vị đề nghị cấp bổ sung kinh phí để thực hiện cấp bù học phí học kỳ I năm học 2015-2016 đối với 300 chỉ tiêu sinh viên sư phạm là chưa có căn cứ để thực hiện. Sau khi có chính sách về miễn, giảm học phí, Bộ sẽ hướng dẫn đơn vị thực hiện theo quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Huỳnh Văn Tí (để báo cáo);
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Phạm Quang Phụng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2211/LĐTBXH-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2211/LĐTBXH-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/06/2015
Ngày hiệu lực10/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2211/LĐTBXH-KHTC 2015 cấp bù học phí học kỳ I năm học 2015 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2211/LĐTBXH-KHTC 2015 cấp bù học phí học kỳ I năm học 2015 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2211/LĐTBXH-KHTC
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýPhạm Quang Phụng
        Ngày ban hành10/06/2015
        Ngày hiệu lực10/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2211/LĐTBXH-KHTC 2015 cấp bù học phí học kỳ I năm học 2015 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2211/LĐTBXH-KHTC 2015 cấp bù học phí học kỳ I năm học 2015 2016

           • 10/06/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/06/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực