Công văn 22115/QLD-ĐK

Công văn 22115/QLD-ĐK năm 2017 về công bố bổ sung danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp giấy đăng ký lưu hành trước ngày 01/7/2014 do Cục Quản lý Dược ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 22115/QLD-ĐK 2017 công bố nguyên liệu làm thuốc không cần giấy phép nhập khẩu


BỘ Y TẾ
CỤC QU
N LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22115/QLD-ĐK
V/v công bố bổ sung danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu phải có giấy phép nhập khu của thuốc trong nước đã được cấp giấy đăng ký lưu hành trước ngày 01/7/2014

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ công văn số 311/2017/CV/BVP đề ngày 07/12/2017 của Công ty cổ phần BY Pharma về việc công bố nguyên liệu dược chất làm thuốc

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc là dược chất, tá dược, bán thành phẩm để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục các nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: http://www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo đ các cơ sở biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Trương Quốc Cường (để b/c);
- Các Phó Cục trưởng (để b/c);
- TP. Nguyễn Huy Hùng (để b/c);
- Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
- Website Cục QLD;
- Lưu: VT, ĐK (Ng)

TUQ. CỤC TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC
Đỗ Minh Hùng

 


DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT, TÁ DƯỢC, BÁN THÀNH PHẨM Đ SẢN XUẤT THUỐC THEO H SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU KHÔNG YÊU CẦU GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU
(Đính
kèm theo công văn s: 22115/QLD-ĐK ngày 26/12/2017 của Cục Quản lý Dược)

Tên thuốc

(1)

SĐK

(2)

Ngày hết hạn SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX

(4)

Dược chất (ghi đầy đủ tên, dạng nguyên liệu, dạng muối...)

(5)

Tiêu chuẩn dược chất

(6)

Tên NSX nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất nguyên liu (8)

Nước sản xuất

(9)

Ibucetamo

VD-16468-12

01/8/2018

Công ty cổ phần BV Pharma

Paracetamol

USP 38

Hebei Jiheng (Group) Pharmaceutical CO., Ltd

No.368 Jianshe Street, Hengshui City, Hebei Province, 053000 P.R.China

China

Ibucetamo

VD-16468-12

01/8/2018

Công ty c phần BV Pharma

Paracetamol

BP 2013

Anqiu Lu'an Pharmaceutical Co., Ltd

No. 35, Weixu North Road, Anqiu, Shandong China

China

Ibucetamo

VD-16468-12

01/8/2018

Công ty c phần BV Pharma

Ibuprofen

BP 2016

IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited

Village Fatehgarh Channa, Mansa Road (Trident Complex) District - Barnala, 148101 State - Punjab, India

India

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 22115/QLD-ĐK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu22115/QLD-ĐK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/12/2017
Ngày hiệu lực26/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 22115/QLD-ĐK

Lược đồ Công văn 22115/QLD-ĐK 2017 công bố nguyên liệu làm thuốc không cần giấy phép nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 22115/QLD-ĐK 2017 công bố nguyên liệu làm thuốc không cần giấy phép nhập khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu22115/QLD-ĐK
        Cơ quan ban hànhCục Quản lý dược
        Người kýĐỗ Minh Hùng
        Ngày ban hành26/12/2017
        Ngày hiệu lực26/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 22115/QLD-ĐK 2017 công bố nguyên liệu làm thuốc không cần giấy phép nhập khẩu

             Lịch sử hiệu lực Công văn 22115/QLD-ĐK 2017 công bố nguyên liệu làm thuốc không cần giấy phép nhập khẩu

             • 26/12/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 26/12/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực