Công văn 22116/QLD-ĐK

Công văn 22116/QLD-ĐK năm 2017 về công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 22116/QLD-ĐK 2017 nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải cấp phép nhập khẩu


BỘ Y TẾ
CỤC QU
N LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22116/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK.

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ công văn số 18372/QLD-ĐK ngày 08/11/2017 của Cục Quản lý Dược về việc bổ sung cơ sở sản xuất dược chất;

Căn cứ công văn số 9780/QLD-ĐK ngày 12/07/2017 của Cục Quản lý Dược về việc bổ sung cơ sở sản xuất dược chất;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được phép nhập khẩu không yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu theo Danh mục đính kèm công văn này.

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Trương Quốc Cường (để b/c);
- Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);

- Các Phó Cục trưởng (để b/c);
- TP. ĐKT Nguy
n Huy Hùng (để b/c);
- Website Cục QLD;
- Lưu: VT, ĐK.

TUQ. CỤC TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC
Đỗ Minh Hùng

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU DƯỢC CHẤT LÀM THUỐC ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU KHÔNG YÊU CẦU PHẢI CÓ GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU CỦA THUỐC TRONG NƯỚC ĐÃ ĐƯỢC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo công văn s: 22116/QLD-ĐK ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Cục Quản lý Dược)

STT

Tên thuốc

Số giấy đăng ký lưu hành thuốc

Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành

Tên cơ sở sản xuất thuốc

Tên nguyên liệu làm thuốc

Tiêu chuẩn chất lượng nguyên liệu

Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu

Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu

Tên nước sản xuất nguyên liệu

1.

Cefurofast 750

VD-19006-13

19/06/2018

Công ty Cổ phần Dược phẩm Tenamyđ

Cefuroxim natri (Cefuroxime sodium)

USP38

Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co., Ltd.

No. 1, Fenghuanggang Huabao Industrial District, Xixiang, Baoan District, Shenzhen, China, PC: 518102

China

2.

Tenafotin 1000

VD-23019-15

09/09/2020

Công ty Cphần Dược phẩm Tenamyd

Cefoxitin natri (Cefoxitin sodium)

USP38

Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co., Ltd.

No. 1, Fenghuanggang Huabao Industrial District, Xixiang, Baoan District, Shenzhen, China, PC: 518102

China

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 22116/QLD-ĐK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu22116/QLD-ĐK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/12/2017
Ngày hiệu lực26/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 22116/QLD-ĐK

Lược đồ Công văn 22116/QLD-ĐK 2017 nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải cấp phép nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 22116/QLD-ĐK 2017 nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải cấp phép nhập khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu22116/QLD-ĐK
        Cơ quan ban hànhCục Quản lý dược
        Người kýĐỗ Minh Hùng
        Ngày ban hành26/12/2017
        Ngày hiệu lực26/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 22116/QLD-ĐK 2017 nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải cấp phép nhập khẩu

             Lịch sử hiệu lực Công văn 22116/QLD-ĐK 2017 nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải cấp phép nhập khẩu

             • 26/12/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 26/12/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực