Công văn 2214/BXD-QLN

Công văn 2214/BXD-QLN năm 2013 hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2214/BXD-QLN năm 2013 hỗ trợ người có công cách mạng nhà ở


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2214/BXD-QLN
V/v: Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

Ngày 26/4/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg về việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở (sau đây gọi tắt là QĐ22).

Ngày 01/7/2013, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 09/2013/TT-BXD hướng dẫn thực hiện QĐ22 trong đó quy định các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lập và phê duyệt đề án hỗ trợ trên địa bàn toàn tỉnh gửi về Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 31/8/2013 để xem xét bố trí vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương.

Do các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải tiến hành đối chiếu với quy định tại QĐ22 để rà soát, xem xét lập danh sách các hộ thuộc diện được hỗ trợ từ cấp thôn, xã, báo cáo UBND cấp huyện và các sở, ngành liên quan thẩm định trình UBND cấp tỉnh phê duyệt nên đến ngày 23/9/2013 mới có 29 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có báo cáo (đã gửi danh sách kèm theo công văn số 1983/BXD-QLN ngày 23/9/2013 đến Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư). Đến nay đã có thêm 21 tỉnh, thành phố có báo có (có danh sách kèm theo).

Để đảm bảo thời gian hoàn thành việc hỗ trợ về nhà ở cho khoảng 71.000 hộ gia đình người có công với cách mạng trong năm 2013 theo quy định tại QĐ22, Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí vốn theo danh sách mà Ủy ban nhân dân hoặc Đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh đã báo cáo Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2012 để kịp thời triển khai thực hiện việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Ủy ban các vấn đề Xã hội của Quốc hội;
- Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;
- Lưu: VT, QLN (2b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2214/BXD-QLN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2214/BXD-QLN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/10/2013
Ngày hiệu lực23/10/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2214/BXD-QLN năm 2013 hỗ trợ người có công cách mạng nhà ở


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2214/BXD-QLN năm 2013 hỗ trợ người có công cách mạng nhà ở
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2214/BXD-QLN
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýNguyễn Trần Nam
        Ngày ban hành23/10/2013
        Ngày hiệu lực23/10/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2214/BXD-QLN năm 2013 hỗ trợ người có công cách mạng nhà ở

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2214/BXD-QLN năm 2013 hỗ trợ người có công cách mạng nhà ở

           • 23/10/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/10/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực