Công văn 2215/BNN-TCCB

Công văn 2215/BNN-TCCB năm 2013 tham gia ý kiến Dự thảo Điều lệ của Hiệp hội Điều Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2215/BNN-TCCB tham gia ý kiến Dự thảo Điều lệ của Hiệp hội Điều Việt Nam năm 2013


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2215/BNN-TCCB
V/v tham gia ý kiến Dự thảo Điều lệ của Hiệp hội Điều Việt Nam

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Nội vụ

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được Văn bản số 2071/BNV-TCPCP ngày 14/6/2013 của Bộ Nội vụ Về việc lấy ý kiến tham gia Điều lệ của Hiệp hội Điều Việt Nam. Sau khi nghiên cứu, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham gia ý kiến như sau:

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cơ bản nhất trí với bản Dự thảo Điều lệ của Hiệp hội Điều Việt Nam.

2. Một số ý kiến tham gia cụ thể:

a) Về Khoản 2, Điều 12 dự thảo Điều lệ: Đề nghị giải trình thêm sự cần thiết của việc quy định: "Đại hội toàn toàn thể hội viên được triệu tập khi số lượng hội viên của Hiệp hội ít hơn 200 (hai trăm). Đại hội Đại biểu được triệu tập khi số lượng hội viên nhiều hơn 200 (hai trăm)" vì số lượng hội viên của Hiệp hội có thể thay đổi;

b) Về Khoản 4, Điều 12 dự thảo Điều lệ: Đề nghị bỏ toàn bộ đoạn văn bản:

"Khi cần thiết, theo yêu cầu của trên 1/2 (một phần hai) số hội viên chính thức hoặc 2/3 (hai phần ba) số ủy viên Ban chấp hành đề nghị, hoặc do cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu" vì đã quy định ở Khoản 1 Điều này;

c) Về Khoản 5, Điều 12 dự thảo Điều lệ: Đề nghị biên tập lại như sau:

"Đại diện chính thức của hội viên nếu không tham gia Đại hội được thì ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện đơn vị mình tham gia. Người được ủy quyền có quyền hạn và trách nhiệm tại Đại hội như đại biểu chính thức".

Đề nghị Quý Bộ rà soát, tổng hợp và ban hành theo quy định của pháp luật.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, TCCB (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuân Thu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2215/BNN-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2215/BNN-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/07/2013
Ngày hiệu lực04/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2215/BNN-TCCB tham gia ý kiến Dự thảo Điều lệ của Hiệp hội Điều Việt Nam năm 2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2215/BNN-TCCB tham gia ý kiến Dự thảo Điều lệ của Hiệp hội Điều Việt Nam năm 2013
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2215/BNN-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Thị Xuân Thu
        Ngày ban hành04/07/2013
        Ngày hiệu lực04/07/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2215/BNN-TCCB tham gia ý kiến Dự thảo Điều lệ của Hiệp hội Điều Việt Nam năm 2013

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2215/BNN-TCCB tham gia ý kiến Dự thảo Điều lệ của Hiệp hội Điều Việt Nam năm 2013

              • 04/07/2013

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 04/07/2013

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực