Công văn 2217/TCT-CS

Công văn 2217/TCT-CS năm 2016 về giải đáp chính sách tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2217/TCT-CS giải đáp chính sách tiền thuê đất 2016


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2217/TCT-CS
V/v giải đáp chính sách tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh An Giang.

Trả lời Công văn số 2218/CT-THNVDT ngày 17/12/2015 của Cục Thuế tỉnh An Giang về vướng mắc chính sách tiền thuê đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 3 Điều 83 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 quy định:

“Điều 83. Áp dụng văn bản quy phạm pháp luật

3. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành mà có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản được ban hành sau.”

- Tại Khoản 3 Điều 13 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định:

“Điều 13. Nguyên tắc thực hiện miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước

3. Không áp dụng miễn, giảm tiền thuê đất trong trường hợp đu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất.”

- Tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/07/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản:

+ Điều 1 quy định:

“Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh

Nghị định này quy định chính sách về đầu tư, tín dụng, bảo hiểm; chính sách ưu đãi thuế và một số chính sách khác nhằm phát triển thủy sản.”

+ Khoản 1 Điều 2 quy định:

“Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức, cá nhân Việt Nam hoạt động thủy sản.”

+ Khoản 4 Điều 6 quy định:

“Điều 6. Chính sách ưu đãi thuế

4. Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước sử dụng cho hoạt động nuôi trng thủy, hải sản của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.”

+ Điều 13 quy định:

“Điều 13. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 8 năm 2014.

2. Trong trường hợp một nội dung nhiều chính sách hỗ trợ thì tổ chức, cá nhân thụ hưởng được lựa chọn một chính sách hỗ trợ cao nhất.

3. Các nội dung liên quan tại các quy định trước đây trái với Nghị định này hoặc mức ưu đãi của Nhà nước thấp hơn mức ưu đãi của Nghị định này thì thực hiện theo Nghị định này.”

Căn cứ quy định nêu trên và hồ sơ kèm theo, trường hợp Doanh nghiệp tư nhân thương mại Thanh Hùng (Doanh nghiệp) được UBND tỉnh An Giang cho thuê đất tại xã Vĩnh Hòa, thị trấn Tân Châu theo Quyết định số 470/QĐ-UBND ngày 23/03/2012, Hợp đồng thuê đất số 38/HĐ.TĐ ngày 03/05/2014 để sử dụng vào Mục đích nuôi trồng thủy sản theo đúng quy định của pháp luật đất đai năm 2003 thì Doanh nghiệp thuộc đối tượng xem xét miễn tiền thuê đất theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 Nghị định số 67/2014/NĐ-CP. Việc miễn tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 4747/TCT-CS ngày 11/11/2015 về chính sách tiền thuê đất gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đính kèm).

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh An Giang được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, Vụ CST (BTC);
- Cục QLCS (B
TC);
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thị Hà Giang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2217/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2217/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/05/2016
Ngày hiệu lực24/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2217/TCT-CS giải đáp chính sách tiền thuê đất 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2217/TCT-CS giải đáp chính sách tiền thuê đất 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2217/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýHoàng Thị Hà Giang
        Ngày ban hành24/05/2016
        Ngày hiệu lực24/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2217/TCT-CS giải đáp chính sách tiền thuê đất 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2217/TCT-CS giải đáp chính sách tiền thuê đất 2016

           • 24/05/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/05/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực