Công văn 2219/UBND-CNGTXD

Công văn 2219/UBND-CNGTXD năm 2013 rà soát quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác các dự án thủy điện do tỉnh Hà Giang ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2219/UBND-CNGTXD 2013 quy hoạch đầu tư xây dựng khai thác dự án thủy điện Hà Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2219/UBND-CNGTXD
V/v rà soát quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác các dự án thủy điện

Hà Giang, ngày 26 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi:

- Sở Công Thương;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND các huyện: Vị Xuyên, Bắc Quang, Quang Bình, Bắc Mê, Hoàng Su Phì, Xín Mần, Quản Bạ, Yên Minh, Mèo Vạc.

 

Để thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương tại công văn số 6441/BCT-TCNL ngày 22 tháng 7 năm 2013 về việc rà soát quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác các dự án thủy điện.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:

1. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện nơi có dự án thủy điện thực hiện tốt một số nội dung sau:

- Đánh giá hiệu quả kinh tế - năng lượng, các tác động môi trường - xã hội, sự phù hợp với quy hoạch/dự án có liên quan… của các dự án thủy điện nêu tại phụ lục 1 kèm theo công văn số 6441/BCT-TCNL ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Bộ Công Thương (phô tô kèm theo). Trên cơ sở đó có kiến nghị cụ thể về các dự án đầu tư xây dựng trước năm 2015 và các dự án chỉ cho phép đầu tư từ sau năm 2015 nếu đảm bảo có hiệu quả và ít tác động tiêu cực đối với môi trường - xã hội.

- Đánh giá chung về quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh (những mặt tích cực, các tồn tại, hạn chế); các đề xuất kiến nghị có liên quan.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các huyện nơi có các dự án thủy điện cập nhật, tổng hợp và đánh giá tình hình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của các dự án trên địa bàn. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh và Sở Công Thương trước ngày 10 tháng 8 năm 2013.

3. Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với UBND các huyện nơi có các dự án thủy điện cập nhật, tổng hợp và đánh giá tình hình thực hiện công tác trồng hoàn trả rừng và chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng của các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh và Sở Công Thương trước ngày 10 tháng 8 năm 2013.

4. Căn cứ báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh giao Sở Công Thương xây dựng dự thảo báo cáo của UBND tỉnh (theo nội dung yêu cầu của Bộ Công Thương tại văn bản số 6441/BCT-TCNL nêu trên), gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 15 tháng 8 năm 2013 để báo cáo Bộ Công Thương.

Căn cứ ý kiến chỉ đạo Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện nơi có dự án thủy điện tổ chức triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Công Thương;
- CT, PCT PT khối;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Cổng Thông tin Điện tử tỉnh;
- Lưu VT, CV: CN, NN, TNMT.

CHỦ TỊCH
Đàm Văn Bông

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2219/UBND-CNGTXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2219/UBND-CNGTXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/07/2013
Ngày hiệu lực26/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2219/UBND-CNGTXD 2013 quy hoạch đầu tư xây dựng khai thác dự án thủy điện Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2219/UBND-CNGTXD 2013 quy hoạch đầu tư xây dựng khai thác dự án thủy điện Hà Giang
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2219/UBND-CNGTXD
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýĐàm Văn Bông
        Ngày ban hành26/07/2013
        Ngày hiệu lực26/07/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2219/UBND-CNGTXD 2013 quy hoạch đầu tư xây dựng khai thác dự án thủy điện Hà Giang

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2219/UBND-CNGTXD 2013 quy hoạch đầu tư xây dựng khai thác dự án thủy điện Hà Giang

              • 26/07/2013

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 26/07/2013

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực