Công văn 2220/TTG-KTN

Công văn 2220/TTG-KTN điều chỉnh khu công nghiệp của tỉnh Gia Lai vào Quy hoạch phát triển khu công nghiệp ở Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2220/TTG-KTN điều chỉnh khu công nghiệp tỉnh Gia Lai


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2220/TTg-KTN
V/v điều chỉnh, bổ sung các KCN của tỉnh Gia Lai vào Quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam.

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai (tờ trình số 3040/TTr-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2009) và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 8007/BKHĐT-QLKKT ngày 17 tháng 11 năm 2011) về việc điều chỉnh, bổ sung các khu công nghiệp của tỉnh Gia Lai vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý mở rộng diện tích khu công nghiệp Trà Đa, tỉnh Gia Lai từ 109,3 ha lên 197,83 ha và bổ sung khu công nghiệp này vào Danh mục các khu công nghiệp dự kiến ưu tiên mở rộng đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai chỉ đạo các cơ quan hữu quan của Tỉnh và Chủ đầu tư tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành liên quan để thực hiện Dự án đầu tư khu công nghiệp Trà Đa mở rộng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, bảo đảm kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật của hai giai đoạn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Quốc Phòng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải;
- Ban QL KKT tỉnh Giai Lai;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT,
 các Vụ: TH, KTTH, ĐP;
- Lưu: VT, KTN (5). Hp (22).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2220/TTG-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2220/TTG-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/12/2011
Ngày hiệu lực01/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2220/TTG-KTN

Lược đồ Công văn 2220/TTG-KTN điều chỉnh khu công nghiệp tỉnh Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2220/TTG-KTN điều chỉnh khu công nghiệp tỉnh Gia Lai
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2220/TTG-KTN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýHoàng Trung Hải
        Ngày ban hành01/12/2011
        Ngày hiệu lực01/12/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2220/TTG-KTN điều chỉnh khu công nghiệp tỉnh Gia Lai

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2220/TTG-KTN điều chỉnh khu công nghiệp tỉnh Gia Lai

             • 01/12/2011

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 01/12/2011

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực