Công văn 2221/TĐC-QLCL

Công văn 2221/TĐC-QLCL năm 2018 về trả lời kiến nghị sửa đổi Thông tư 12/2017/TT-BKHCN do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2221/TĐC-QLCL 2018 trả lời kiến nghị sửa đổi Thông tư 12/2017/TT-BKHCN


BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN
ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2221/TĐC-QLCL
V/v trả lời kiến nghị sửa đổi Thông tư số 12/2017/TT-BKHCN

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần SX-TM-DV Ngọc Tùng

Theo ủy quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ để trả lời Công văn số 176/2018/CV-NT ngày 27 tháng 7 năm 2018 của Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Ngọc Tùng về việc kiến nghị sửa đổi Thông tư số 12/2017/TT-BKHCN , Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có ý kiến như sau:

Ngày 23 tháng 7 năm 2018 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã có Công văn số 2058/TĐC-QLCL (gửi kèm theo) để trả lời Công văn số 171/2018/CV-NT ngày 06 tháng 7 năm 2018 của quý Công ty về việc kiến nghị sửa đổi Thông tư số 12/2017/TT-BKHCN:

1. Quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 12/2017/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm c khoản 2 Điều 6 Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN không tước bỏ quyền khiếu nại của người bán hàng. Quyền này đã được quy định tại khoản 5 Điều 15 và khoản 1 Điều 64 của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa, theo đó người bán hàng có quyền khiếu nại kết luận của đoàn kiểm tra (bao gồm kết luận về kết quả thử nghiệm mẫu) và quyết định của cơ quan kiểm tra, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Theo quy định tại Điều 65 của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa, cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại xem xét, giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại.

2. Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 12/2017/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm c khoản 2 Điều 6 Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN có quy định: “... Mỗi mẫu được chia làm hai đơn vị mẫu, một đơn vị mẫu để mang đi thử nghiệm, một đơn vị mẫu lưu tại cơ quan kiểm tra..”. Với quy định này và các quy định nêu tại khoản 5 Điều 15 và khoản 1 Điều 64 của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa, thì “đơn vị mẫu lưu tại cơ quan kiểm tra” sẽ được sử dụng để giải quyết khiếu nại của người bán hàng (nếu có) đối với kết luận của đoàn kiểm tra về kết quả thử nghiệm mẫu hoặc khiếu nại của người bán hàng (nếu có) về quyết định của cơ quan kiểm tra, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền với lý do kết quả thử nghiệm mẫu không chính xác.

3. Cơ quan thanh/kiểm tra lấy mẫu để thử nghiệm chất lượng được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 12/2017/TT-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường: “Mẫu được lấy theo phương pháp lấy mẫu quy định tại tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng hoặc quy định của pháp luật có liên quan...”. Theo đó việc lấy mẫu, bảo quản mẫu cũng như quá trình vận chuyển mẫu được cơ quan thanh/kiểm tra thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, cũng như khuyến cáo của nhà sản xuất nếu có.

Trên đây là ý kiến trả lời của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về những ý kiến phản ánh vướng mắc của Quý Doanh nghiệp trong quá trình thực hiện Thông tư số 12/2017/TT-BKHCN. Trân trọng cảm ơn sự phối hợp trong công tác của quý Công ty./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Chu Ngọc Anh (để b/c);
- TT Trần Văn Tùng (để b/c);
- TCT Trần Văn Vinh (để b/c);
- VCCI;
- Báo Nông nghiệp Việt Nam;
- Lưu: VT, QLCL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nam Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2221/TĐC-QLCL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2221/TĐC-QLCL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/08/2018
Ngày hiệu lực07/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2221/TĐC-QLCL

Lược đồ Công văn 2221/TĐC-QLCL 2018 trả lời kiến nghị sửa đổi Thông tư 12/2017/TT-BKHCN


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2221/TĐC-QLCL 2018 trả lời kiến nghị sửa đổi Thông tư 12/2017/TT-BKHCN
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2221/TĐC-QLCL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng
        Người kýNguyễn Nam Hải
        Ngày ban hành07/08/2018
        Ngày hiệu lực07/08/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2221/TĐC-QLCL 2018 trả lời kiến nghị sửa đổi Thông tư 12/2017/TT-BKHCN

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2221/TĐC-QLCL 2018 trả lời kiến nghị sửa đổi Thông tư 12/2017/TT-BKHCN

           • 07/08/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/08/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực