Công văn 2223/VPCP-KTN

Công văn 2223/VPCP-KTN về thăm dò, khai thác và đầu tư xây dựng nhà máy chế biến ilmenit-zircon tại tỉnh Bình Thuận do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2223/VPCP-KTN thăm dò, khai thác và đầu tư xây dựng nhà máy chế biến


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2223/VPCP-KTN
V/v thăm dò, khai thác và đầu tư xây dựng nhà máy chế biến ilmenit-zircon tại tỉnh Bình Thuận

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận;
- Công ty Cổ phần Him Lam Khoáng sản.

 

Xét đề nghị của Công ty Cổ phần Him Lam Khoáng sản tại công văn số 018/HLKS ngày 26 tháng 5 năm 2011 và số 18/HLKS/2011 ngày 11 tháng 8 năm 2011 về việc xin thăm dò, khai thác và đầu tư xây dựng nhà máy chế biến ilmenit-zircon tại tỉnh Bình Thuận, ý kiến các Bộ: Tài nguyên và Môi trường (công văn số 3314/BTNMT-ĐCKS ngày 06 tháng 9 năm 2011, số 3296/BTNMT-ĐCKS ngày 05 tháng 9 năm 2011), Công Thương (công văn số 7903/BCT-CNNg ngày 26 tháng 8 năm 2011), Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận (công văn số 4345/UBND-KT ngày 14 tháng 9 năm 2011, số 4285/UBND-KT ngày 12 tháng 9 năm 2011), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu:

Công ty Cổ phần Him Lam Khoáng sản thực hiện theo đúng Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
 Các Vụ: TH, ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3). BHop 15

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2223/VPCP-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2223/VPCP-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/04/2012
Ngày hiệu lực04/04/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2223/VPCP-KTN

Lược đồ Công văn 2223/VPCP-KTN thăm dò, khai thác và đầu tư xây dựng nhà máy chế biến


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2223/VPCP-KTN thăm dò, khai thác và đầu tư xây dựng nhà máy chế biến
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2223/VPCP-KTN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành04/04/2012
        Ngày hiệu lực04/04/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2223/VPCP-KTN thăm dò, khai thác và đầu tư xây dựng nhà máy chế biến

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2223/VPCP-KTN thăm dò, khai thác và đầu tư xây dựng nhà máy chế biến

             • 04/04/2012

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 04/04/2012

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực