Công văn 2227/UBND-ĐTMT

Công văn 2227/UBND-ĐTMT chủ trương và giải pháp xử lý các dự án được giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2227/UBND-ĐTMT xử lý dự án được giao đất chậm triển khai thành phố HCM


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2227/UBND-ĐTMT
V chủ trương và gii pháp xử lý c dự án được giao đt, chuyn mục đích sử dụng đt chm trin khai trên địa bàn thành phố

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 5 năm 2013

 

Kính gửi:

- Giám đốc các sở, ngành của thành phố;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

 

t o cáo của STài nguyên và Môi trường ti Công n s2516/TNMT- QLSDĐ ngày 04 tháng 5 năm 2013, về x c dự án quyết định thu hồi, giao đất, chuyển mục đích s dng đất chm tiến độ trên địa bàn thành ph, y ban nhân dân thành phố có ý kiến như sau:

- Chấp thuận theo báo cáo, đề xuất của Sở Tài nguyên Môi trường tại Công văn s 2516/TNMT-QLSDĐ ngày 04 tháng 5 năm 2013, về giải pháp x các dự án có quyết định thu hồi, giao đất, chuyển mc đích s dụng đất chậm tiến độ trên địa bàn thành phố.

- Giao Sở Tài nguyên Môi trường Ủy ban nhân dân quận, huyện rà soát, lập thủ tục trình Ủy ban nhân dân thành phố thu hồi, hủy bỏ quyết định thu hồi đất, giao đất, chuyn mục đích đối với các dự án chưa hoặc chm bồi thưng giải tỏa (dưới 50 % diện tích đất dự án), nhằm chm dt tình trạng dự án triển khai kéo dài, để làm cơ sở giải quyết các quyền của người s dụng đt.

- Giao Ủy ban nhân dân quận, huyện công bố công khai nội dung dự án được tiếp tục thực hiện hoc chm dt, thu hồi hy bỏ tại trsy ban nhân dân quận (huyện), phường (xã, thị trấn) T dân phố nơi có dự án theo hướng dn biểu mẫu của Sở Tài nguyên và Môi trường để các tổ chc, cá nhân biết và giám sát.

- Việc kim tra, giám sát tiến độ thc hiện dự án trên địa bàn các quận, huyện là trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện. Chủ tịch y ban nhân dân quận, huyện có trách nhiệm phối hợp TCông tác (thành lập theo Quyết định số 361/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố) trong quá trình kiểm tra, rà soát tình hình thực hin dự án tại địa phương mình.

Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện trách nhiệm tổ chc triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo nêu trên, trưng hợp khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền báo cáo gi về Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Xây dng tổng hợp báo cáo đề xut trình Ủy ban nhân dân thành phố./.

 

 

Nơi nhận:
- Như tn;
- Thường trc Thành ủy;
- Thường trc HĐND.TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Các Ban HĐND.TP;
- y ban MTTQ VN thành ph;
- VPUB: CPVP;
- Các Phòng Chuyên viên;
- Lưu: VT, (ĐTMT/VH) TV

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TCH
Nguyễn Hữu Tín

 

Thuộc tính Công văn 2227/UBND-ĐTMT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2227/UBND-ĐTMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/05/2013
Ngày hiệu lực13/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2227/UBND-ĐTMT

Lược đồ Công văn 2227/UBND-ĐTMT xử lý dự án được giao đất chậm triển khai thành phố HCM


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2227/UBND-ĐTMT xử lý dự án được giao đất chậm triển khai thành phố HCM
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2227/UBND-ĐTMT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Hữu Tín
        Ngày ban hành13/05/2013
        Ngày hiệu lực13/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2227/UBND-ĐTMT xử lý dự án được giao đất chậm triển khai thành phố HCM

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2227/UBND-ĐTMT xử lý dự án được giao đất chậm triển khai thành phố HCM

              • 13/05/2013

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 13/05/2013

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực