Công văn 2228/LĐTBXH-KHTC

Công văn 2228/LĐTBXH-KHTC năm 2015 điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Thí điểm Số hóa bài giảng, mô phỏng thực hành nghề do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2228/LĐTBXH-KHTC 2015 điều chỉnh đầu tư Thí điểm Số hóa bài giảng mô phỏng nghề


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2228/LĐTBXH-KHTC
V/v Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Thí điểm Số hóa bài giảng, mô phỏng thực hành nghề

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi: Tổng cục Dạy nghề

Trả lời Tờ trình số 72/TTr-TCDN ngày 01/6/2015 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Thí điểm số hóa bài giảng, mô phỏng thực hành nghề để hình thành cơ sở dữ liệu bài giảng điện tử nhằm hiện đại hóa công tác dạy và học nghề”, Bộ có ý kiến như sau:

Do kinh phí để thực hiện nội dung này năm 2014 không được phép chuyển nguồn sang 2015. Căn cứ phê duyệt chủ trương của Bộ trưởng tại Tờ trình ngày 02/02/2015 của Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ đề nghị Tổng cục Dạy nghề:

1. Điều chỉnh giảm quy mô đầu tư và trình Bộ phê duyệt dự án điều chỉnh để giảm tổng mức đầu tư của dự án xuống dưới 10 tỷ đồng theo kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Thanh Hòa tại cuộc họp ngày 30/01/2015.

2. Trên cơ sở điều chỉnh quy mô dự án, tổ chức điều chỉnh, phê duyệt điều chỉnh thiết kế thi công và tổng dự toán của dự án làm căn cứ điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 21/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2015, đối với kinh phí thường xuyên đã giao trong dự toán đầu năm sẽ phải dừng triển khai nếu chưa phê duyệt dự toán, chưa tổ chức đấu thầu trước 30/6/2015. Do đó, đề nghị Tổng cục Dạy nghề khẩn trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh dự án kèm theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được điều chỉnh và trình Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước 20/6/2015 để thẩm định trình Bộ phê duyệt điều chỉnh dự án và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Huỳnh Văn Tí (để b/c);
- Lưu Vụ KHTC, VT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Phạm Quang Phụng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2228/LĐTBXH-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2228/LĐTBXH-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/06/2015
Ngày hiệu lực11/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2228/LĐTBXH-KHTC 2015 điều chỉnh đầu tư Thí điểm Số hóa bài giảng mô phỏng nghề


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2228/LĐTBXH-KHTC 2015 điều chỉnh đầu tư Thí điểm Số hóa bài giảng mô phỏng nghề
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2228/LĐTBXH-KHTC
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýPhạm Quang Phụng
        Ngày ban hành11/06/2015
        Ngày hiệu lực11/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2228/LĐTBXH-KHTC 2015 điều chỉnh đầu tư Thí điểm Số hóa bài giảng mô phỏng nghề

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2228/LĐTBXH-KHTC 2015 điều chỉnh đầu tư Thí điểm Số hóa bài giảng mô phỏng nghề

             • 11/06/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 11/06/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực