Công văn 223/NGCBQLGD-CSNGCB

Công văn 223/NGCBQLGD-CSNGCB năm 2019 về giải đáp chế độ lương, phụ cấp giáo viên mầm non do Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 223/NGCBQLGD-CSNGCB 2019 về giải đáp chế độ lương phụ cấp giáo viên mầm non


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỤC NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ
QUẢN LÝ GIÁO DỤC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 223/NGCBQLGD-CSNGCB
V/v giải đáp chế độ lương, phụ cấp giáo viên mầm non

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty Luật TNHH Hà Việt

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục) nhận được kiến nghị của Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn Hà Việt về việc giải đáp chế độ lương, phụ cấp của giáo viên mầm non (chuyển tiếp từ Bộ Ni vụ tại Công văn số 361/BNV-TL ngày 23/01/2019), Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục có ý kiến như sau:

Chế độ phụ cấp ưu đãi của nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ s giáo dục công lập được quy định tại Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đi với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập, Hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC ngày 23/01/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính. Theo đó, thời gian không được tính hưng phụ cấp ưu đãi gồm: Thời gian đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài hưởng 40% tiền lương theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP, thời gian đi công tác, học tập ở trong nước không tham gia giảng dạy liên tục trên 3 tháng; thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng tr lên, thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của Điều lệ bo him xã hội hiện hành; thời gian bị đình chỉ giảng dạy.

- Đối với giáo viên trong thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của Điều lệ Bảo hiểm xã hội hiện hành (06 tháng) thì không được hưởng phụ cấp ưu đãi; còn trong thời gian nghỉ thai sản (06 tháng) giáo viên này được hưởng chế độ theo Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13; Hướng dẫn tại Thông tư số 59/2015/TT-BGDĐT ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

- Về chế độ lương của nhà giáo được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và các văn bản hướng dẫn Nghị định này cũng như các quy định của Luật Lao động. Theo đó, nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục được hưởng lương và phụ cấp (nếu có) 12 tháng/năm theo quy định hiện hành (trừ thời gian xin nghỉ không lương)

Về chế độ phụ cấp ưu đãi: Đ được hưởng phụ cấp ưu đãi thì nhà giáo phải trực tiếp giảng dạy; với cán bộ quản lý (hiệu trưởng/phó hiệu trưởng) phải dạy đ stiết theo quy định. Phụ cấp này được hưởng 12 tháng/năm (kể cả 02 tháng hè). Nếu trong năm học giáo viên không tham gia giảng dạy; cán bộ quản (hiệu trưởng phó hiệu trưởng) không dạy hoặc dạy không đủ số tiết theo quy định thì không được hưởng phụ cấp ưu đãi trong năm học đó (bao gồm cả 02 tháng ngh hè).

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ LĐTB&XH;
- Bộ Nội vụ;
- Lưu VT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Kim Tự

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 223/NGCBQLGD-CSNGCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu223/NGCBQLGD-CSNGCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/02/2019
Ngày hiệu lực21/02/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 223/NGCBQLGD-CSNGCB 2019 về giải đáp chế độ lương phụ cấp giáo viên mầm non


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 223/NGCBQLGD-CSNGCB 2019 về giải đáp chế độ lương phụ cấp giáo viên mầm non
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu223/NGCBQLGD-CSNGCB
        Cơ quan ban hànhCục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục
        Người kýTrần Kim Tự
        Ngày ban hành21/02/2019
        Ngày hiệu lực21/02/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 223/NGCBQLGD-CSNGCB 2019 về giải đáp chế độ lương phụ cấp giáo viên mầm non

           Lịch sử hiệu lực Công văn 223/NGCBQLGD-CSNGCB 2019 về giải đáp chế độ lương phụ cấp giáo viên mầm non

           • 21/02/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/02/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực