Công văn 223/UBND-VP6

Công văn 223/UBND-VP6 năm 2015 báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Luật Người khuyết tật và Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012-2020 do tỉnh Ninh Binh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 223/UBND-VP6 2015 báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Luật Người khuyết tật Ninh Binh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 223/UBND-VP6
V/v báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Luật Người khuyết tật và Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012-2020

Ninh Bình, ngày 02 tháng 06 năm 2015.

 

Kính gửi:

- Sở Lao động Thương binh và Xã hội;
-
Hội Người khuyết tật tỉnh;
-
UBND các huyện, thành phố.

 

Ngày 19/5/2015, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có Văn bản số 1816/LĐTBXH-BTXH đề nghị báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Luật Người khuyết tật và Đ án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012-2020.

Về việc này, UBND tỉnh giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Hội Người khuyết tật tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung văn bản trên. Báo cáo kết quả về Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và UBND tỉnh trước ngày 15/6/2015.

(Gửi kèm bản chụp Văn bản số 1816/LĐTBXH-BTXH ngày 19/5/2015 ca Bộ Lao động Thương binh và Xã hội)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, VP6
Tr66/LĐ

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Dung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 223/UBND-VP6

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu223/UBND-VP6
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/06/2015
Ngày hiệu lực02/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 223/UBND-VP6 2015 báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Luật Người khuyết tật Ninh Binh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 223/UBND-VP6 2015 báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Luật Người khuyết tật Ninh Binh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu223/UBND-VP6
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýLê Văn Dung
        Ngày ban hành02/06/2015
        Ngày hiệu lực02/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 223/UBND-VP6 2015 báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Luật Người khuyết tật Ninh Binh

             Lịch sử hiệu lực Công văn 223/UBND-VP6 2015 báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Luật Người khuyết tật Ninh Binh

             • 02/06/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 02/06/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực