Công văn 2230/BHXH-TCCB

Công văn 2230/BHXH-TCCB năm 2014 nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2230/BHXH-TCCB 2014 nâng bậc lương trước thời hạn thành tích xuất sắc


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2230/BHXH-TCCB
V/v nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Viêt Nam.

Ngày 16/12/2013, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ký Quyết định số 1377/QĐ-BHXH ban hành Quy chế nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam (sau đây gọi chung là Quy chế). Qua việc triển khai thực hiện, đa số các đơn vị thực hiện tốt Quy chế, tuy nhiên cũng còn một số đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là đơn vị) thực hiện việc xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động chậm và chưa đảm bảo đầy đủ các nội dung quy định trong Quy chế. Về việc này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam lưu ý thêm đối với các đơn vị khi thực hiện một số nội dung sau:

1. Khái niệm “năm xét nâng bậc lương trước thời hạn”:

Năm xét nâng bậc lương trước thời hạn là năm được xem xét về chỉ tiêu, điều kiện thời gian giữ bậc, tiêu chuẩn thành tích của công chức, viên chức và người lao động để nâng bậc lương trước thời hạn.

Ví dụ: “Năm xét nâng bậc lương trước thời hạn” là năm 2013 thì chỉ tiêu, điều kiện, tiêu chuẩn được xem xét như sau:

- Chỉ tiêu 10% được tính trên tổng số công chức, viên chức và người lao động trong danh sách trả lương của đơn vị tính đến ngày 31/12/2013;

- Đối tượng được xem xét: gồm những người tính đến ngày 31/12/2013 còn thiếu từ 01 đến 12 tháng để nâng bậc lương thường xuyên;

- Điều kiện, tiêu chuẩn về thành tích được tính đến ngày 31/12/2013.

2. Thời gian xác định thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn:

- Thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn được xác định theo thời điểm ban hành quyết định công nhận thành tích đạt được trong khoảng thời gian 6 năm gần nhất đối với ngạch, chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên và 4 năm gần nhất đối với ngạch, chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn.

Như vậy, những thành tích của công chức, viên chức và người lao động năm 2013 nhưng quyết định công nhận thành tích được ban hành sau ngày 31/12/2013 thì không được tính để xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2013.

- Thời gian xác định thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2013:

+ Đối với ngạch, chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên (công chức, viên chức loại A): Thành tích được xác định để xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2013 là những thành tích có quyết định công nhận thành tích ban hành trong khoảng thời gian 6 năm gần nhất tính đến ngày 31/12/2013 (từ ngày 01/01/2008 đến ngày 31/12/2013).

+ Đối với ngạch, chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống (viên chức loại B trở xuống): Thành tích được xác định để xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2013 là những thành tích có quyết định công nhận thành tích ban hành trong khoảng thời gian 4 năm gần nhất tính đến ngày 31/12/2013 (từ ngày 01/01/2010 đến ngày 31/12/2013).

3. Thời gian thực hiện:

Các đơn vị thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động theo đúng tiến độ thời gian quy định tại Điều 17 của Quy chế và kết thúc trong quý I của năm sau liền kề năm xét nâng bậc lương trước thời hạn.

Trên đây là một số vấn đề lưu ý trong việc thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị các đơn vị tổ chức thực hiện đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để báo cáo);
- Website BHXHVN;
- Lưu: VT, TCCB (10).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ
Cù Ngọc Oánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2230/BHXH-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2230/BHXH-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/06/2014
Ngày hiệu lực25/06/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2230/BHXH-TCCB 2014 nâng bậc lương trước thời hạn thành tích xuất sắc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2230/BHXH-TCCB 2014 nâng bậc lương trước thời hạn thành tích xuất sắc
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2230/BHXH-TCCB
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýCù Ngọc Oánh
        Ngày ban hành25/06/2014
        Ngày hiệu lực25/06/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2230/BHXH-TCCB 2014 nâng bậc lương trước thời hạn thành tích xuất sắc

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2230/BHXH-TCCB 2014 nâng bậc lương trước thời hạn thành tích xuất sắc

             • 25/06/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 25/06/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực