Công văn 2230/BNV-TL

Công văn số 2230/BNV-TL về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2230/BNV-TL nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức


BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2230/BNV-TL
V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2007

 

Kính gửi: Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em 

Trả lời công văn số 793/DSGĐTE-TCCB ngày 19/7/2007 của Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với 8 cán bộ, công chức, viên chức ngạch chuyên viên chính và tương đương trở xuống, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức, thì việc xem xét, quyết định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức ngạch chuyên viên chính và tương đương trở xuống thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em.

2. Căn cứ Quyết định số 1455/QĐ-BNV ngày 17/11/2006 của Bộ Nội vụ về việc giao chỉ tiêu biên chế năm 2007 đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Quyết định số 27/QĐ-DSGĐTE Quyết định số 28/QĐ-DSGĐTE Quyết định số 29/QĐ-DSGĐTE Quyết định số 30/QĐ-DSGĐTE Quyết định số 31/QĐ-DSGĐTE ngày 22/01/2007 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em giao chỉ tiêu biên chế đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em và Biên bản họp xét duyệt nâng bậc lương trước thời hạn theo chỉ tiêu năm 2007 của Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em thì số cán bộ, công chức, viên chức được đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ vượt quá tỷ lệ 5%. Vì vậy, Bộ Nội vụ đề nghị Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức theo đúng tỷ lệ % quy định tại Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ, đề nghị Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Vụ TL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2230/BNV-TL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2230/BNV-TL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/08/2007
Ngày hiệu lực03/08/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2230/BNV-TL nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2230/BNV-TL nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2230/BNV-TL
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýTrần Văn Tuấn
        Ngày ban hành03/08/2007
        Ngày hiệu lực03/08/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2230/BNV-TL nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2230/BNV-TL nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức

           • 03/08/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/08/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực