Công văn 2230/TTg-ĐMDN

Công văn 2230/TTg-ĐMDN phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam giai đoạn 2011-2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2230/TTg-ĐMDN phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100%


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2230/TTg-ĐMDN
V/v phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam giai đoạn 2011-2015

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2011

 

Kính gửi: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Xét đề nghị của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (các công văn: Số 1076/HCVN-HĐTV ngày 10 tháng 12 năm 2010; số 766/HCVN-HĐTV ngày 26 tháng 7 năm 2011) và ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1555/BKHĐT-PTDN ngày 15 tháng 3 năm 2011), Tài chính (công văn số 2200/BTC-TCDN ngày 18 tháng 02 năm 2011), Nội vụ (công văn số 378/BNV-TCBC ngày 09 tháng 02 năm 2011), Công Thương (công văn số 0901/BCT-TCCB ngày 26 tháng 01 năm 2011), Lao động - Thương binh và Xã hội (công văn số 689/LĐTBXH-LĐTL ngày 14 tháng 3 năm 2011) về việc phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam giai đoạn 2011-2015, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Duy trì doanh nghiệp 100% vốn nhà nước:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn Hóa chất và Muối mỏ Việt Lào;

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Apatit Việt Nam.

2. Cổ phần hóa các công ty sau, trong đó Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm giữ trên 50% vốn điều lệ:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên DAP - Vinachem;

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hóa chất cơ bản miền Nam;

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vật tư và Xuất nhập khẩu Hóa chất;

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hơi kỹ nghệ Que hàn;

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc;

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đạm Ninh Bình.

3. Thành lập mới doanh nghiệp: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam xây dựng đề án thành lập các đơn vị sau theo quy định hiện hành, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định:

- Tổng công ty Apatit - Vinachem;

- Tổng công ty Phân đạm và Hóa chất - Vinachem;

- Công ty cổ phần Sản xuất nguyên liệu kháng sinh bán tổng hợp nhóm Cephalosporin;

4. Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam có trách nhiệm thực hiện sắp xếp các doanh nghiệp trên theo quy định hiện hành; thực hiện thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp cổ phần hóa không thuộc diện Tập đoàn giữ cổ phần chi phối.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Tài chính, LĐ - TB&XH;
- BCĐ Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Viết Muôn, Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, các Vụ: TH, TKBT, KTN, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (5b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2230/TTg-ĐMDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2230/TTg-ĐMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/12/2011
Ngày hiệu lực05/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2230/TTg-ĐMDN phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100%


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2230/TTg-ĐMDN phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100%
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2230/TTg-ĐMDN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVũ Văn Ninh
        Ngày ban hành05/12/2011
        Ngày hiệu lực05/12/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2230/TTg-ĐMDN phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100%

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2230/TTg-ĐMDN phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100%

              • 05/12/2011

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 05/12/2011

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực