Công văn 2231/VPCP-KTTH

Công văn 2231/VPCP-KTTH thành lập kho hàng không kéo dài tại Khu công nghiệp Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2231/VPCP-KTTH thành lập kho hàng tại Khu công nghiệp Yên Bình


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2231/VPCP-KTTH
V/v thành lập kho hàng không kéo dài tại Khu công nghiệp Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên;
- Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tại công văn số 363/UBND-TH ngày 08 tháng 3 năm 2013, của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam tại công văn số 6313/CV-SEV ngày 06 tháng 3 năm 2013 về việc thành lập kho hàng không kéo dài tại Khu công nghiệp Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên; thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Đồng ý đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái nguyên và Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam về việc thành lập kho hàng không kéo dài tại Khu công nghiệp Yên Bình - Thái Nguyên. Giao Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung để bảo đảm hoạt động của kho hàng không kéo dài tại Khu công nghiệp Yên Bình - Thái Nguyên thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm yêu cầu quản lý, kiểm soát của các cơ quan chức năng, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan, địa phương biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: QHQT, TKBT, TH, V.III, Cổng TTĐT;
-
Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2231/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2231/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/03/2013
Ngày hiệu lực22/03/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2231/VPCP-KTTH thành lập kho hàng tại Khu công nghiệp Yên Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2231/VPCP-KTTH thành lập kho hàng tại Khu công nghiệp Yên Bình
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2231/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Văn Phượng
        Ngày ban hành22/03/2013
        Ngày hiệu lực22/03/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2231/VPCP-KTTH thành lập kho hàng tại Khu công nghiệp Yên Bình

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2231/VPCP-KTTH thành lập kho hàng tại Khu công nghiệp Yên Bình

              • 22/03/2013

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 22/03/2013

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực