Công văn 2233/UBND-VX

Công văn 2233/UBND-VX năm 2013 về chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua hệ thống Bưu điện do tỉnh Hà Giang ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2233/UBND-VX năm 2013 chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội Hà Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2233/UBND-VX
V/v chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua hệ thống Bưu điện

Hà Giang, ngày 29 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Sở, Ngành: Thông tin và Truyền thông; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Bưu điện tỉnh; Chi nhánh Ngân hàng NN và PTNT tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

 

Căn cứ công văn số: 3069/VPCP-KTTH ngày 17 tháng 4 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng - Vũ Văn Ninh về việc đồng ý Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua hệ thống Bưu điện từ năm 2013 trên phạm vi toàn quốc.

Căn cứ công văn số: 2233/BHXH-BC ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc phê duyệt Phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Xét đề nghị của Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Giang tại văn bản số 283/BHXH-KHTC ngày 22/6/2013 về việc thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua hệ thống Bưu điện, Thường trực UBND tỉnh ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì phối hợp với Bưu điện tỉnh triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, hiệu quả Phương án chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua hệ thống Bưu điện đã được Bảo hiểm xã hội Việt Nam phê duyệt (tại văn bản số 2233/BHXH-BC ngày 19/6/2013); Có kế hoạch cụ thể và tổ chức hợp đồng, bàn giao địa điểm, đối tượng chi trả đảm bảo chặt chẽ, tổ chức tập huấn, hướng dẫn đội ngũ cán bộ có liên quan, bảo đảm chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng cho người hưởng thuận lợi, kịp thời, đầy đủ, đúng thời gian, quy định. Hoàn thành việc chuyển sang tổ chức chi trả qua hệ thống bưu điện trên địa bàn toàn tỉnh trong Quý III/2013.

2. Trong quá trình thực hiện việc chi trả qua hệ thống Bưu điện, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bưu điện tỉnh phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện tại cơ sở để có biện pháp chỉ đạo kịp thời; không để ảnh hưởng đến chế độ và quyền lợi của các đối tượng thụ hưởng.

3. Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, triển khai đến các đơn vị thông tin đại chúng tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh về mục đích, ý nghĩa, mô hình tổ chức các điểm chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua hệ thống Bưu điện.

4. Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh chỉ đạo các Chi nhánh ngân hàng các huyện, thành phố cung cấp các dịch vụ, thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng cho đối tượng.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để Bảo hiểm xã hội, Bưu điện tỉnh triển khai thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn quản lý.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn các cơ quan chức năng có liên quan phối hợp chặt chẽ với cơ quan Bảo hiểm xã hội và Bưu điện huyện, thành phố:

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn để nhân dân, các đối tượng thụ hưởng nắm rõ, tạo sự đồng thuận và đảm bảo việc chi trả an toàn, kịp thời, đúng đối tượng;

Nắm bắt các thông tin về người hưởng lương hưu và các chế độ bảo hiểm xã hội trên địa bàn để phục vụ công tác quản lý, chi trả hàng tháng cho đối tượng đảm bảo đúng, đủ, chặt chẽ, không bỏ sót đối tượng.

6. Tổ chức thực hiện: Bảo hiểm xã hội tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai của các đơn vị, thường xuyên tổng hợp báo cáo UBND tỉnh để kịp thời giải quyết những vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện.

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố, các cơ quan liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Huyện ủy các huyện, thành phố;
- CVP, PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Sèn Chỉn Ly

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2233/UBND-VX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2233/UBND-VX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/07/2013
Ngày hiệu lực29/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2233/UBND-VX năm 2013 chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2233/UBND-VX năm 2013 chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội Hà Giang
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2233/UBND-VX
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýSèn Chỉn Ly
        Ngày ban hành29/07/2013
        Ngày hiệu lực29/07/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 2233/UBND-VX năm 2013 chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội Hà Giang

            Lịch sử hiệu lực Công văn 2233/UBND-VX năm 2013 chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội Hà Giang

            • 29/07/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/07/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực