Công văn 2236/TTg-KTTH

Công văn 2236/TTg-KTTH năm 2015 về lựa chọn khu kinh tế cửa khẩu để tập trung đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2236/TTg-KTTH lựa chọn khu kinh tế cửa khẩu đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách 2015


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 2236/TTg-KTTH
V/v lựa chọn một số khu kinh tế cửa khẩu để tập trung đầu tư phát triển từ nguồn NSNN giai đoạn 2016-2020

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 9821/TTr-BKHĐT ngày 05 tháng 11 năm 2015 về việc tổng kết thực hiện Đề án rà soát, xây dựng tiêu chí lựa chọn một số khu kinh tế ca khẩu để tập trung đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2013 - 2015 và đề xuất lựa chọn một số khu kinh tế cửa khẩu tập trung đầu tư trong giai đoạn 2016 - 2020, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý lựa chọn 09 khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm để tập trung đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020, gồm:

a) Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh;

b) Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn;

c) Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai, tỉnh Lào Cai;

d) Khu kinh tế ca khẩu tỉnh Cao Bằng;

đ) Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh;

e) Khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo, tỉnh Quảng Bình;

g) Khu kinh tế - thương mại đặc biệt Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị;

h) Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh;

i) Khu kinh tế cửa khẩu tnh An Giang.

2. Tập trung phân bổ vốn đầu tư cho 09 khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm nêu trên tối thiểu bằng 70% tổng nguồn vốn hỗ trợ đầu tư từ ngân sách Trung ương trong kế hoạch hàng năm và 5 năm 2016 - 2020 cho các khu kinh tế cửa khẩu.

3. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng phương án bố trí vốn ngân sách Trung ương theo kế hoạch hàng năm và 5 năm 2016 - 2020 cho các khu kinh tế cửa khẩu, tuân thủ nguyên tắc tập trung cho các khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm được lựa chọn và theo đúng các quy định hiện hành, trong đó ưu tiên đầu tư các hạng mục công trình có nhu cầu cấp thiết của từng khu để sớm phát huy hiệu quả, thúc đẩy phát triển các khu này.

b) Chủ trì và là đầu mối theo dõi quá trình triển khai việc tập trung đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 cho các khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm được lựa chọn, báo cáo đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ xử lý những vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện. Trong quý IV năm 2020, tiến hành tổng kết việc triển khai thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

4. Giao Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

a) Tuân thủ nguyên tắc tập trung đầu tư phát triển các khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm đã được lựa chọn; sử dụng vốn ngân sách Trung ương được phân bổ theo đúng mục đích và quy định hiện hành, bảo đảm tiến độ giải ngân và xây dựng công trình.

b) Chủ động bố trí ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác cùng với nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu.

c) Kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTgCP;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, các Vụ:
KTN, QHQT, NC, V.III, TH, TKBT, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3)

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2236/TTg-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2236/TTg-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2015
Ngày hiệu lực08/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2236/TTg-KTTH lựa chọn khu kinh tế cửa khẩu đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2236/TTg-KTTH lựa chọn khu kinh tế cửa khẩu đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2236/TTg-KTTH
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành08/12/2015
        Ngày hiệu lực08/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2236/TTg-KTTH lựa chọn khu kinh tế cửa khẩu đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách 2015

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2236/TTg-KTTH lựa chọn khu kinh tế cửa khẩu đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách 2015

              • 08/12/2015

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 08/12/2015

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực