Công văn 2239/BCT-XNK

Công văn 2239/BCT-XNK năm 2019 về thủ tục hải quan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu than do Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2239/BCT-XNK 2019 thủ tục hải quan đối với hoạt động xuất nhập khẩu than


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2239/BCT-XNK
V/v thủ tục hải quan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu than

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Trả lời công văn số 803/TCHQ-GSQL ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Tổng cục Hải quan về vướng mắc thủ tục hải quan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu than, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Hoạt động kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu than phải thực hiện theo quy định tại các văn bản sau:

- Luật Quản lý ngoại thương;

- Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện;

- Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương;

- Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

- Thông tư số 14/2013/TT-BCT ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về điều kiện kinh doanh than;

- Thông tư số 15/2013/TT-BCT ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về xuất khẩu than;

- Thông tư số 27/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện kinh doanh trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành dẫn trên không quy định trình tự, thủ tục cấp phép đối với hoạt động kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu than cũng như không quy định thương nhân phải xuất trình bằng chứng về việc tuân thủ các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 77/2016/NĐ-CP khi làm thủ tục hải quan.

2. Theo quy định của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 dẫn trên, than m là hàng hóa kinh doanh có điều kiện không cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan kiểm tra việc thực hiện điều kiện kinh doanh than của thương nhân theo quy định của pháp luật.

Bộ Công Thương trao đổi để Tổng cục Hải quan hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ quan hải quan thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Đặng Hoàng An;
- Các Vụ: PC, DKT;
- Lưu: VT, XNK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Khánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2239/BCT-XNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2239/BCT-XNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/04/2019
Ngày hiệu lực02/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2239/BCT-XNK 2019 thủ tục hải quan đối với hoạt động xuất nhập khẩu than


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2239/BCT-XNK 2019 thủ tục hải quan đối với hoạt động xuất nhập khẩu than
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2239/BCT-XNK
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýTrần Quốc Khánh
        Ngày ban hành02/04/2019
        Ngày hiệu lực02/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2239/BCT-XNK 2019 thủ tục hải quan đối với hoạt động xuất nhập khẩu than

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2239/BCT-XNK 2019 thủ tục hải quan đối với hoạt động xuất nhập khẩu than

           • 02/04/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/04/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực