Công văn 2239/BTM-XNK

Công văn số 2239/BTM- XNK ngày 18 tháng 07 năm 2003 của Bộ Thương mại về việc cấp giấy phép xuất khẩu cho các doanh nghiệp không nộp hồ sơ theo CV 1072 XNK-BTM và CV1073 ngày 16/5/2003

Nội dung toàn văn Công văn 2239/BTM- XNK cấp giấy phép xuất khẩu cho các doanh nghiệp không nộp hồ sơ theo CV 107


BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2239/BTM- XNK
V/v cấp giấy phép xuất khẩu cho các doanh nghiệp không nộp hồ sơ theo CV 1072 XNK-BTM và CV1073 ngày 16/5/2003

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực

Nhằm thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo về Bộ Thương mại của các doanh nghiệp, đề nghị các phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực yêu cầu:

-223 doanh nghiệp doanh nghiệp chưa gửi phần mềm bảng kê chứng từ bằng thư điện tử hai nhóm mặt hàng áo sơ mi dệt kim nam nữ chất liệu Bông (Cat.338/339) và quần nam nữ chất liệu bông (Cat. 347/348) trong năm 2002 và 3 tháng đầu năm 2003 theo CV 1072/XNK-BTM ngày 16/5/2003 (danh sách đính kèm).

- 13 doanh nghiệp chưa gửi báo cáo về các thông số của doanh nghiệp theo CV 1073 ngày 16/5/2003(danh sách đính kèm).

Nộp đầy đủ phần mềm và báo cáo theo hai CV nêu trên trước khi làm thủ tục cấp visa xuất khẩu.

Thông báo để các Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu biết và thực hiện.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
K/T VỤ TRƯỞNG VỤ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Văn Thắng

Đề nghị doanh nghiệp gửi phần Mềm bảng kê theo CV 1072 (file Excel), Phần Mềm theo CV 1073 (file word) về địa chỉ [email protected]

DANH SÁCH

CÁC DOANH NGHIỆP CHƯA GỬI PHẦN MỀM THỐNG KÊ THEO CV 1072/BTM-XNK NGÀY 16/5/2003

STT

Tên Doanh nghiệp

1

 An Hưng Co.., Ltd

2

Cty TNHH Chấn Việt

3

Cty DVXNK Tiểu thủ công nghiệp các tỉnh phía Nam (Coopimex)

4

Cty May mặc XK Dah Sheng (VN) Quóoc tế

5

Cty TXHH Diệu Thương (Detoco)

6

Cy SXXNK Đông Thành (Dothegamrmaxx)

7

Cty TNHH Ever Huge

8

 Cty May Phương Đông (Fugamexx)

9

 Cty TNHH Giai Nông

10

Cty Dệt May Gia Đình

11

Cty SXXNK và Du lịchHacota (Haciotexim)

12

DNTN Hoàng Giang

13

Cty TNHH Hồng Đạt

14

Cty TNHH May mặc Hưng Wah (Việt Nam)

15

Cty TNHH LIên Phong

16

 Cty TNHH SX TM Lương Hường

17

Cty TNHH Lyntex (Việt Nam)

18

 Cty Dệt áo len XK Magnicon

19

Cty TNHH Minh Trí

20

DNTN SXTM Nhã Thường

21

Cty TNHH perfect Quality Industrial (VN) Inc

22

Cty CP May Phương Nam ( Funagamex)

23

Cty CP May Sài Gòn 2

24

 Cty TNHH May Sao Mai

25

 Cty TNHH CNTM Tân Phú Cường (Taphuco)

26

Cty TNHH Tân Thành Đạt

27

CtyTNHH SX TM Tân Thành Long

28

 Cty CP Dệt May XK Hải phòng (Texgarco Hải Phòng)

29

Cty Dệt May Thắng Lợi

30

 Cty TNHH May mặc Việt Pacfic

31

Cty TNHH May Việt Quang

32

XN May Việt Hà(Vihaco)

33

CtyDệt Việt Thắng (Vivotex)

34

Cty TNHH Việt Nam Unionlit e

35

Cty TNHH Wooyang Vina

36

HĐHTKD May mặc Youg Sheng Việt Nam (VPĐD Hồ Chí Minh)

37

 Cty TNHH Ivory Việt Nam

38

Cty May Bắc Ninh

39

 Cty TNHH May Quốc tế Sài Gòn

40

 Cty CP May và DV Hưng Long

41

 Cty TNHH Hanotex

42

 Cty TNHH May Mặc XK Knitwearr Grêmn Mapie

43

Cty May Xuất khẩu Việt Trung

44

 Cty  Makalot Indủty

45

Cty Park’s Manufcturring

46

Cty May Phú Thọ

47

 Cty  TNHH Shing Việt

48

Cty Texgamex

49

Cty TNHH Thịnh Vượng

50

 Cty TNHH Unimex Thái Bình

51

 Cty TNHH Yuchung Vina

52

 Cty TNHH Hoàn Long

53

 Cty Dệt Hải Phòng

54

Cty CP May Nam Hà

55

 Cty May Sài Gòn 3

56

Cty TNHH Vân Tường

57

Cty TNHH SXCNTM Nguyên Phát

58

Cty TNHH May Bowker Việt Nam  FT Y

59

Cty C.K Quốc tế

60

Cty CP. May Hoà Bình

61

Cty Dệt May 29-3

62

 Cty May Thành Đông

63

Cty May Đồng Nai

64

Cty CP May mặc Thời trang (MTT)

65

XN May Sasanga

66

 Cty TNHH SXTM Tấn Phát

67

Cty CP May Vĩnh Phú

68

Cty TNHH May Effort

69

Cty TNHH Dệt May Gia Thành

70

Cty SX Lụa tơ tằm Bảo Lộc (Vikotex)

71

Cty LD May excel Kind Nhà Bè

72

Cty SX Bộ Thương mại XNK Tây Nam

73

Cty TNHH TM DV GN Đại Dương

74

Cty Quốc tế Vĩnh Hảo Việt Nam

75

Cty TNHH Phú Hán

76

 Cty 20 Bộ Quốc Phòng

77

 Cty Dệt Kim Thăng Long

78

BIEN HOA SPINNING & KNITTING ENTERPRISE

79

CHONG DEVELOPMENT CO.LTD

80

CONG TY LIEN DOANH DAI LINH ( TAERIM VINA)

81

 DAE WON CO... LTD

82

DAI HƯNG COLTD

83

DONG NAI GARMENT INDUSTRIAL CO

84

HAPPYTEX VIET NAM JOINT- VENTURE COMPANY

85

HUONG CANH GARMENT COMPANY

86

INTEGRITY TEXTILE

87

KIM VIET COLTD

88

 KINGS WELL CO

89

 LAN ANH COLTD

90

LIEN PHUONG FACTORY

91

MINH HUE GARMENT  EXPORT CO...LTD

92

 NGHIEP PHU GARMENT CO LTD

93

 NGHUYEN HOANG GARMENT CO LTD

94

PACIFICO CEAN CO LTD

95

PROKINGTEX VIETNAM LTD

96

 RESOURCES GARMENT & TRADING CO LTD

97

TAN BINH MINH SEWING CO... LTD

98

THAO PHU GARMENT & TRADING CO LTD

99

THE QUANG JOINT STOCK COMPANY

100

THUAN THIEN IOINT STOCK CO

101

TOAN THANG CO.. LTD

102

TUAN LINH PRODUCTION AND TRADING CO...LTD

103

TRUONG THINH GARMENT CO. LTD

104

 TRUONG XUAN  CO LTD.

105

 VAN LANG FASHIONSCO LTD

106

VIET ANH KB CO. LTD

107

VIET HUNG TCC CO> LTD

108

VIET HUNG JOINT STOCK COMPANY

109

VIET PHONG GARMENT

110

VIET TAN GARMENT IM EXPORT CO

111

VIET THINH CO...LTD

112

VIET NAM  MCCAL GARMENT CO..LTD

113

VIET NAM NATIONAL GENERAL EXPORT- IMPORTC

114

VINH PHAT CO LTD

115

AN NGOC TRUNG

116

B.T. PROUCTION SER VIVE AND

117

BAC SON TOURISISM & TRADING CO...LTD-Hồ Chí Minh

118

BAD LONG CO...LTD

119

 BARIA VUNG TAU INVESTMENT CONSTRUCTION AN

120

BINH PHƯƠC FACTORY

121

 BINH THIEN CO...LTD

122

BOIN MANIA VIET NAM  INC

123

 CHAMP UNION (VIET NAM) CO.LTD

124

COMMERCLAL AND INDUSTRIAL FOR IMPORT- EX

125

CONG TY MAY SAI GON

126

CONG TY TNHH BAN MAI

127

 CONG TY TNHH TM & MAY MAC PHUC LAM

128

  CONG TY TNHH THUONG MAI

129

CT MODE CORP

130

CTYTNH

131

CTY TNHH SAN XUAT

132

DONG HOA TEXTILE GARMENT COMPANYY

133

 DAIHWA LTD

134

DETERMINER WORLDWIDE CO. LTD

135

DNTN SAN XUAT MAY MAC

136

 DONG ANH

137

 DONG NAI RUBBER

138

DUCBON CO. LTD

139

 EOIN MANIA (VIET NAM) CORPARA TION

140

EPI

141

EXCEL KIND INDUSTRIAL LTD

142

FINE HORSE CO. LTD

143

FIVIMEX

144

GALIMEX GARMENT COMPANY

145

GARMEX INTL

146

GIDICO

147

GREAT IVAM CO. LTD

148

GREAT UNIVERSAL TRADING IMPORT & EXPORT

149

HA VAN  PRODUCING AND BUSINESS COMPANY

150

HAI PHONG DUYEN HAI TRADING COMPANY

151

HA LONG FISHERY CORPORATION

152

HAN SOLL TEXT LTD

153

HA NOI JOLNT VENTURE

154

HAN DOLL TEXTLTD

155

HA TRA CO LIMTTED

156

HEERA INDUSTRIES CO...LTD

157

HIEP LONG  FINE FURNTTURE NITERPRISE

158

 HOA THINH TRADING CO. LTD

159

 HOANG LONG CO

160

HONG HA JOINT STOCK CORPORATION

161

 HSING DUO INDUSTRIAL CO.. LTD

162

HOA PHU GARMENTFA CTORY

163

HUE PHONG  CO

164

 HUY HOANG CO

165

 INNAMPHU 54 BAO

`166

J.H. KOREA CO INC

167

KINGS VALLEY CORPORA TION LTD

168

KOL CO

169

 KRSAMSAM4SEO

170

L & D EXORT GARMENT CO LTD

171

LA TRADING CO LTD

172

LINH PHUONG  CO LTD

173

LINH VIET INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD

174

 M.B.T CO LTD

175

MAXDEAL ENTERPRISE

176

MINH ANH CO...LTD

177

MINH HOA TRADING & GARMENT PTE

178

MY PHUNG PRODUCTION

179

MY SON GARMENT PTE> LTD... CO

180

NEW WORLD CO...LTD

181

NEWELL INDUSTRIAL LTD

182

ONSTEP (VIET NAM) CO LTD

183

PANPACIFIC CO...LTD

184

PARAMONT ENTERPRISES

185

PHU THUAN  GARMENT

186

PHU VINH CO LTD

187

PHUONG ANH EXPORT GARMENT LTD...CO

188

 PRIME CORPORA TION

189

 QUAKITEX MANUFA CTURER

190

QUANG TIEN GARMENT CO..LTD

191

RE- PLUS VINA APPAREL CO LTD

192

S.I.G.LTD

193

S.T.L. CO LTD

194

SAEHWA TRADING CO

195

SAI GON TEXTLLE ANS GARMENT EXPORT- IMPORT

196

SAMJIN FASHION CO LTD

197

SONG LONG CHAU CO LTD

198

 SUNFORTH CORP

199

T.M.I. INTERNATION NAL

200

TAERIM VINA JOINT VENTURE

201

 TAHSHIN COSTUME CO LTD

202

TAN DINH  EXPORT PRODICTS

203

 THAI HUNG CO...TLD

204

THANH CONG SHOES FACTORY

205

THANH THANH Co. LTD

206

THIEN CHI  CO LTD

207

 THOI TAN CO LTD

208

 TOP MISSION PREMIER CO

209

TRANG  TEXTILE

210

TUONG DUY CO LTD

211

TUYEN PHONG CO LTD

212

VAN THAI  TRADING CO LTD

213

 VI CE

214

VICTORY GASHION LIM

215

VIET MY COLTD

216

VIET PHU TRADING CO LTD

217

 VIET THAI INVEXIM COM PANY LIMITED

218

VIET NAM NATIONAL COFFEE PRODUCTS

219

VINAOFOR WARDING

220

 VUONG KIM LONG CO...LTD

221

VITASCO .LTD

222

 WOORIM MODE CORPORA TION

223

XUAN THANH NANUFA CTURING TRADING SERVI CE

 

DANH SÁCH

CÁC DOANH NGHIỆP CHƯA NỘP BÁO CÁO THEO CV 1037/XNK- BTM NGÀY 16/5/2003

1

COMMERCLAL AND INDUSRIAL FOR IMPORT- ẽ

2

GARMEXINTL

3

H & D. CO.LTD

4

BIDEXIM (QUAN 8)

5

PAN PACIFIC CO...LTD

6

PHUONG KHOA CO..LYD

7

SAE GWA VI NA

8

QUANG XUAN TRADING & SERVICE CO..LTD

9

SONG HONG GARMENT COPANY (PHU THO)

10

TUNG MUNG INTERNAK PTE. LTD

11

UNIONCHANCE CO LTD

12

VIET NAM COOPERATION IMPORT EXPORT (XNK TONG HOP II)

13

YEUN CHERNG CO LTD

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2239/BTM-XNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2239/BTM-XNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/07/2003
Ngày hiệu lực18/07/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2239/BTM-XNK

Lược đồ Công văn 2239/BTM- XNK cấp giấy phép xuất khẩu cho các doanh nghiệp không nộp hồ sơ theo CV 107


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2239/BTM- XNK cấp giấy phép xuất khẩu cho các doanh nghiệp không nộp hồ sơ theo CV 107
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2239/BTM-XNK
        Cơ quan ban hànhBộ Thương mại
        Người kýLê Văn Thắng
        Ngày ban hành18/07/2003
        Ngày hiệu lực18/07/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2239/BTM- XNK cấp giấy phép xuất khẩu cho các doanh nghiệp không nộp hồ sơ theo CV 107

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2239/BTM- XNK cấp giấy phép xuất khẩu cho các doanh nghiệp không nộp hồ sơ theo CV 107

              • 18/07/2003

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 18/07/2003

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực