Công văn 2240TCHQ/KTTT

Công văn số 2240 TCHQ/KTTT của Tổng cục Hải quan về việc bù trừ tiền thuế nhập khẩu từ Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh về nộp thuế tại Cục Hải quan Tp. Hải phòng

Nội dung toàn văn Công văn 2240 TCHQ/KTTT bù trừ tiền thuế nhập khẩu từ Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh nộp thuế tại Cục Hải quan Tp. HCM


TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2240TCHQ/KTTT
V/v: bù trừ tiền thuế NK

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2005 

 

Kính gửi:

- Công ty XNK nông sản thực phẩm Hà Nội
(Số 6, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội)
- Cục hải quan Tp. Hải Phòng
- Cục hải quan Tp. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 187/NSTP ngày 26/5/2005 của Công ty XNK Nông sản thực phẩm Hà Nội về việc xin được bù trừ tiền thuế nhập khẩu từ Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh về nộp thuế tại Cục Hải quan Tp. Hải phòng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Yêu cầu Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh căn cứ quyết định hoàn thuế số: 112/QĐ-SB ngày 17/5/2005; Căn cứ công văn số 4466/TCHQ-KTTT ngày 15/9/2003 của Tổng cục Hải quan về việc phối hợp hoàn thuế và nợ thuế để tiến hành bù trừ các khoản Công ty còn nợ thuế XNK tại đơn vị. Sau khi tiến hành bù trừ, nếu Công ty XNK Nông sản thực phẩm Hà Nội vẫn còn thừa tiền thuế, thì Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh xác nhận số thuế nhập khẩu còn được hoàn gửi Cục Hải quan Tp. Hải Phòng.

Cục Hải quan Tp. Hải phòng căn cứ xác nhận của Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh và hồ sơ xin được bù trừ tiền thuế hàng nhập khẩu của Công ty, để tiến hành bù trừ tiền thuế nhập khẩu vào đúng số còn nợ thuế nhập khẩu tại Cục Hải quan Tp. Hải phòng phù hợp với quy định tại Thông tư số 68/2001/TT-BTC ngày 24/8/2001 cua Bộ Tài chính, đồng thời gửi quyết định bù trừ cho Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh để theo dõi và thanh khoản.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty XNK Nông sản thực phẩm Hà Nội biết và liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh, Tp. Hải phòng để được giải quyết cụ thể.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- LĐTC (để b/cáo)
- Lưu VP, KTTT (3 bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2240TCHQ/KTTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2240TCHQ/KTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/06/2005
Ngày hiệu lực13/06/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2240 TCHQ/KTTT bù trừ tiền thuế nhập khẩu từ Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh nộp thuế tại Cục Hải quan Tp. HCM


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2240 TCHQ/KTTT bù trừ tiền thuế nhập khẩu từ Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh nộp thuế tại Cục Hải quan Tp. HCM
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2240TCHQ/KTTT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýĐặng Thị Bình An
        Ngày ban hành13/06/2005
        Ngày hiệu lực13/06/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 2240 TCHQ/KTTT bù trừ tiền thuế nhập khẩu từ Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh nộp thuế tại Cục Hải quan Tp. HCM

            Lịch sử hiệu lực Công văn 2240 TCHQ/KTTT bù trừ tiền thuế nhập khẩu từ Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh nộp thuế tại Cục Hải quan Tp. HCM

            • 13/06/2005

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/06/2005

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực