Công văn 2240/TLĐ

Công văn 2240/TLĐ về thực hiện chế độ nghỉ hưu đối với cán bộ, công nhân viên chức do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2240/TLĐ thực hiện chế độ nghỉ hưu cán bộ, công nhân viên chức


TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2240/TLĐ
V/v thực hiện chế độ nghỉ hưu đối với CB, CNV

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Công đoàn ngành Trung ương, CĐ Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam,
- Các Ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn LĐVN

 

Để nghiêm túc thực hiện Quy định số 2050/TLĐ của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc thực hiện Nghị định 143/2007/NĐ-CP ngày 10/9/2007 của Chính phủ.

Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn LĐVN đề nghị các Ban Tổng Liên đoàn, các đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn, các Công đoàn ngành TW, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc TLĐ, quán triệt đúng và thực hiện nghiêm Quy định nêu trên của Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc thực hiện chế độ nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời đề nghị các đơn vị lập báo cáo theo mẫu gửi kèm công văn này để giúp Ban Tổ chức nắm tình hình và báo cáo Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn .

Rất mong các đồng chí quan tâm thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP, Toc/TLĐ

TL. ĐOÀN CHỦ TỊCH
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC
Nguyễn Văn Dũng

 

Tên đơn vị:………………..

Mẫu số 1

 

DANH SÁCH

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC DIỆN ĐOÀN CHỦ TỊCH BỔ NHIỆM, QUẢN LÝ ĐẾN VÀ QUÁ TUỔI NGHỈ HƯU

(Kèm theo công văn số: 2240…./TLĐ ngày 24/142/2007)

TT

Họ và tên

Ngày, tháng , năm sinh

Chức vụ, đơn vị công tác

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

Học hàm, học vị

Dự kiến nghỉ hưu vào ngày, tháng, năm nào

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Báo cáo gửi Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn LĐVN vào quý 3 hàng năm

 

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký ghi rõ họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Tên đơn vị:………………..

Mẫu số 2

 

DANH SÁCH

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LÃNH ĐẠO CẤP PHÒNG, KHOA CHUYÊN VIÊN CAO CẤP VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG ĐẾN VÀ QUÁ TUỔI NGHỈ HƯU

(Kèm theo công văn số: 2240…./TLĐ ngày 24/142/2007)

TT

Họ và tên

Ngày, tháng , năm sinh

Chức vụ, đơn vị công tác

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

Học hàm, học vị

Dự kiến nghỉ hưu vào ngày, tháng, năm nào

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Báo cáo gửi Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn LĐVN vào quý 3 hàng năm

 

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký ghi rõ họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2240/TLĐ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2240/TLĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/12/2007
Ngày hiệu lực24/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2240/TLĐ

Lược đồ Công văn 2240/TLĐ thực hiện chế độ nghỉ hưu cán bộ, công nhân viên chức


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2240/TLĐ thực hiện chế độ nghỉ hưu cán bộ, công nhân viên chức
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2240/TLĐ
        Cơ quan ban hànhTổng liên đoàn Lao động Việt Nam
        Người kýNguyễn Văn Dũng
        Ngày ban hành24/12/2007
        Ngày hiệu lực24/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2240/TLĐ thực hiện chế độ nghỉ hưu cán bộ, công nhân viên chức

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2240/TLĐ thực hiện chế độ nghỉ hưu cán bộ, công nhân viên chức

              • 24/12/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 24/12/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực