Công văn 22423/CT-HTr

Công văn 22423/CT-HTr năm 2014 về chính sách thuế do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 22423/CT-HTr năm 2014 chính sách thuế


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22423/CT-HTr
V/v: Chính sách thuế

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2014

 

Kính gửi:

Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong
(Địa chỉ: Tầng 3, Tầng 4 Toà nhà TTC Phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội)
MST: 0102744865

Trả lời công văn số 544/2014/TPB.KTC ngày 12/04/2014 của Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong hỏi về chính sách thuế, Cục thuế Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ quy định:

+ Tại Tiết b, Tiết c Khoản 1 Điều 11 Chương II quy định về khai thuế GTGT:

"Điều 11. Khai thuế giá trị gia tăng

1. Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế

b) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì người nộp thuế thực hiện khai thuế giá trị gia tăng chung cho cả đơn vị trực thuộc.

Nếu đơn vị trực thuộc có con dấu, tài khoản tiền gửi ngân hàng, trực tiếp hán hàng hóa, dịch vụ, kê khai đầy đủ thuế giá trị gia tăng đầu vào, đầu ra có nhu cầu kê khai nộp thuế riêng phải đăng ký nộp thuế riêng và sử dụng hóa đơn riêng...

c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế... "

+ Tại Tiết c Khoản 1 Điều 12 Chương II quy định về khai thuế TNDN

"Điều 12. Khai thuế thu nhập doanh nghiệp

1. Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan thuế

c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc thì đơn vị trực thuộc đó không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp; khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị trực thuộc."

+ Tại Điều 16 Chương II quy định về khai thuế, nộp thuế TNCN.

+ Tại Khoản 1 Điều 17 Chương II quy định về khai thuế môn bài:

"Điều 17. Khai thuế môn bài

1. Người nộp thuế môn bài nộp Tờ khai thuế môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp

Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc (chi nhánh, cửa hàng...) kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh thì người nộp thuế thực hiện nộp Tờ khai thuế môn bài của các đơn vị trực thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của người nộp thuế.

Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc ở khác địa phương cấp tỉnh nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc thực hiện nộp Tờ khai thuế môn bài của đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc..."

+ Tại Điều 20 Chương II quy định về khai thuế GTGT, thuế TNDN đối với nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong có các chi nhánh hạch toán phụ thuộc thì Ngân hàng thực hiện khai thuế như sau:

- Về khai thuế TNDN: các đơn vị trực thuộc của Ngân hàng không phải nộp hồ sơ khai thuế TNDN; khi nộp hồ sơ khai thuế TNDN, Ngân hàng có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị trực thuộc.

- Về khai thuế GTGT:

+ Đối với các chi nhánh tại Hà Nội: Ngân hàng thực hiện khai thuế GTGT chung cho cả các chi nhánh này.

Nếu các chi nhánh tại Hà Nội có con dấu, tài khoản tiền gửi ngân hàng, trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ, kê khai đầy đủ thuế giá trị gia tăng đầu vào, đầu ra có nhu cầu kê khai nộp thuế riêng phải đăng ký nộp thuế riêng và sử dụng hóa đơn riêng.

+ Đối với các chi nhánh tại các tỉnh thành phố khác: Các chi nhánh nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh; nếu chi nhánh không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của Ngân hàng.

- Về thuế môn bài:

+ Đối với các chi nhánh tại Hà Nội thì Ngân hàng thực hiện nộp Tờ khai thuế môn bài của các chi nhánh đó cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của Ngân hàng.

+ Đối với các chi nhánh tại các tỉnh thành phố khác: Các chi nhánh thực hiện nộp Tờ khai thuế môn bài của chi nhánh cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chi nhánh.

- Về khai thuế TNCN, khai thuế nhà thầu đề nghị đơn vị nghiên cứu Điều 16, Điều 20 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 nêu trên để thực hiện.

Cục thuế Thành phố Hà Nội trả lời Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Thái Dũng Tiến

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 22423/CT-HTr

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu22423/CT-HTr
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/05/2014
Ngày hiệu lực14/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 22423/CT-HTr

Lược đồ Công văn 22423/CT-HTr năm 2014 chính sách thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 22423/CT-HTr năm 2014 chính sách thuế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu22423/CT-HTr
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýThái Dũng Tiến
        Ngày ban hành14/05/2014
        Ngày hiệu lực14/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 22423/CT-HTr năm 2014 chính sách thuế

            Lịch sử hiệu lực Công văn 22423/CT-HTr năm 2014 chính sách thuế

            • 14/05/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/05/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực