Công văn 2243/QLCL-CL2

Công văn 2243/QLCL-CL2 năm 2014 triển khai Kế hoạch giám sát thực thi pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp do Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2243/QLCL-CL2 năm 2014 giám sát sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THUỶ SẢN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2243/QLCL-CL2
V/v: triển khai Kế hoạch giám sát thực thi pháp luật về SX-KD VTNN

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Tổng Cục: Thủy sản, Lâm nghiệp;
- Các Cục: Bảo vệ thực vật, Trồng trọt, Thú y, Chăn nuôi.

 

Để triển khai Chương trình phối hợp “ Giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp giai đoạn 2014-2020” giữa Hội Nông dân Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công Thương (Chương trình phối hợp số 17- CVPH/HNDVN-MTTQ-BNN&PTNT-BCT), ngày 25/9/2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình kèm theo Quyết định số 4052QĐ-BNN-QLCL. Căn cứ nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch, đề nghị Quý cơ quan triển khai các nội dung (tại Phụ lục II của Kế hoạch) nhằm đạt các mục tiêu đề ra; cung cấp thông tin kết quả triển khai các nội dung được giao về Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng và Ban chỉ đạo theo đúng quy định.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Vũ Văn Tám (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, CL2.

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phùng Hữu Hào

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2243/QLCL-CL2

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2243/QLCL-CL2
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/11/2014
Ngày hiệu lực04/11/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2243/QLCL-CL2

Lược đồ Công văn 2243/QLCL-CL2 năm 2014 giám sát sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2243/QLCL-CL2 năm 2014 giám sát sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2243/QLCL-CL2
        Cơ quan ban hànhCục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
        Người kýPhùng Hữu Hào
        Ngày ban hành04/11/2014
        Ngày hiệu lực04/11/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2243/QLCL-CL2 năm 2014 giám sát sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2243/QLCL-CL2 năm 2014 giám sát sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp

              • 04/11/2014

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 04/11/2014

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực