Công văn 2244/BCT-XNK

Công văn 2244/BCT-XNK về nhập khẩu thuốc lá kinh doanh miễn thuế do Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2244/BCT-XNK nhập khẩu thuốc lá kinh doanh miễn thuế


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2244/BCT-XNK
V/v nhập khẩu thuốc lá kinh doanh miễn thuế

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi:

Công ty cổ phần cung ứng tàu biển Hải Phòng
(Địa chỉ: 53 Lương Khánh Thiện, Ngô Quyền, Hải Phòng)

 

Trả lời công văn số 44/CUTB ngày 07 tháng 3 năm 2012 của Công ty cổ phần cung ứng tàu biển Hải Phòng về việc nhập khẩu thuốc lá để bán miễn thuế phục vụ khách xuất cảnh tại Cửa hàng miễn thuế Cảng Hải Phòng của Công ty hợp tác kinh doanh với Công ty Good Wishes Development Limited;

Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số 0212000107 ngày 06 tháng 10 năm 2012 do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cấp;

Căn cứ Báo cáo ngày 07 tháng 3 năm 2012 của Công ty về tình hình nhập khẩu, tiêu thụ và tồn kho thuốc lá tại Cửa hàng miễn thuế Cảng Hải Phòng của Công ty từ ngày 01 tháng 12 năm 2010 đến ngày 31 tháng 12 năm 2011, có xác nhận của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I;

Bộ Công Thương đồng ý Công ty cổ phần cung ứng tàu biển Hải Phòng được nhập khẩu thuốc lá điều, xì gà, thuốc lá sợi trị giá 100.000 USD (một trăm nghìn đô la) để bán thu ngoại tệ phục vụ khách xuất cảnh tại Cửa hàng miễn thuế Hải Phòng của Công ty hợp tác kinh doanh với Công ty Good Wishes Development Limited.

Việc nhập khẩu, bán hàng và thanh quyết toán thực hiện theo Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế, Thông tư số 24/2009/QĐ-TTg">120/2009/TT-BTC ngày 16 tháng 06 năm 2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế, Thông tư số 02/2010/TT-BCT ngày 14 tháng 01 năm 2010 của Bộ Công Thương quy định việc nhập khẩu thuốc lá phục vụ kinh doanh bán hàng miễn thuế. Công ty hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc bán hàng đúng đối tượng quy định, tuyệt đối không để hàng hóa thẩm lậu vào nội địa dưới bất kỳ hình thức nào.

Văn bản này có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2012.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, XNK(nganntt).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2244/BCT-XNK

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2244/BCT-XNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 20/03/2012
Ngày hiệu lực 20/03/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2244/BCT-XNK nhập khẩu thuốc lá kinh doanh miễn thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 2244/BCT-XNK nhập khẩu thuốc lá kinh doanh miễn thuế
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2244/BCT-XNK
Cơ quan ban hành Bộ Công thương
Người ký Nguyễn Thành Biên
Ngày ban hành 20/03/2012
Ngày hiệu lực 20/03/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 2244/BCT-XNK nhập khẩu thuốc lá kinh doanh miễn thuế

Lịch sử hiệu lực Công văn 2244/BCT-XNK nhập khẩu thuốc lá kinh doanh miễn thuế

  • 20/03/2012

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 20/03/2012

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực