Công văn 2244/TCHQ-TXNK

Công văn 2244/TCHQ-TXNK vướng mắc về vật tư xây dựng trong nước sản xuất được do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2244/TCHQ-TXNK vướng mắc vật tư xây dựng trong nước sản xuất được


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2244/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc về vật tư xây dựng trong nước sản xuất được.

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội.

Trả lời công văn số 657/HQHN-TXNK ngày 19/4/2011 của Cục Hải quan thành phố Hà Nội về việc vướng mắc về vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm đ khoản 6 Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ (nay là điểm đ khoản 6 Điều 16 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010), điểm e khoản 7 Điều 100 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính (nay là điểm e khoản 7 Điều 101 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010) thì hàng hóa là vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được, nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án khuyến khích đầu tư được miễn thuế nhập khẩu.

Căn cứ Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo Quyết định số 827/2006/QĐ-BKH ngày 15/8/2006; Thông tư số 04/2009/TT-BKH ngày 23/7/2009 và công văn số 8103/BKH-KTCN ngày 11/11/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và công văn số 69/BXD-VLXD ngày 14/10/2010 của Bộ Xây dựng thì mặt hàng “bản lề, tay nắm cửa …” và “gỗ cốp pha” trong nước đã sản xuất được.

- Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu “bản lề, tay nắm cửa …” tạo tài sản cố định phải thực hiện nộp thuế theo quy định.

- Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu “gỗ dán tráng phim dùng làm gỗ cốp pha” nếu Cục Hải quan thành phố Hà Nội có cơ sở xác định mặt hàng này bản chất là “gỗ cốp pha” thì thực hiện thu thuế theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hà Nội được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2244/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2244/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/05/2011
Ngày hiệu lực17/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2244/TCHQ-TXNK vướng mắc vật tư xây dựng trong nước sản xuất được


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2244/TCHQ-TXNK vướng mắc vật tư xây dựng trong nước sản xuất được
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2244/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýHoàng Việt Cường
        Ngày ban hành17/05/2011
        Ngày hiệu lực17/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 2244/TCHQ-TXNK vướng mắc vật tư xây dựng trong nước sản xuất được

            Lịch sử hiệu lực Công văn 2244/TCHQ-TXNK vướng mắc vật tư xây dựng trong nước sản xuất được

            • 17/05/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/05/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực