Công văn 2245/TCT-ĐTNN

Công văn số: 2245/TCT-ĐTNN về việc miễn giảm tiền thuê đất theo các quy định tại Quyết định 189/2000/QĐ-BTC ngày 24/11/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2245/TCT-ĐTNN miễn giảm tiền thuê đất theo các quy định tại QĐ 189/2000/QĐ-BTC


BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2245/TCT-ĐTNN
v/v: miễn giảm tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục thuế tỉnh Quảng Nam

 

Trả lời công văn số 530 CT-ĐNI ngày 25/05/2005 của Cục thuế tỉnh Quảng Nam hỏi về việc miễn giảm tiền thuê đất theo các quy định tại Quyết định 189/2000/QĐ-BTC ngày 24/11/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính đối với trường hợp doanh nghiệp nộp tiền thuê đất cho nhiều năm ngay trong năm đầu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 6, Điều 8, Bản quy định về tiền thuê đất, mặt nước, mặt biển đối với các hình thức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 189/2000/QĐ-BTC ngày 24/11/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thì: “Doanh nghiệp được miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản. Trường hợp nộp trước tiền thuê đất 01 lần cho nhiều năm ngay trong năm đầu tiên thì được giảm tiền thuê đất như sau: Nộp cho 05 năm thì được giảm 5%, nộp cho thời hạn thuê đất trên 05 năm thì cứ mỗi năm tăng thêm được giảm cộng thêm 01% tổng số tiền thuê đất phải nộp của thời gian đó…”

Căn cứ quy định nêu trên thì trường hợp doanh nghiệp trong thời gian xây dựng cơ bản thì sẽ được miễn tiền thuê đất. Đến khi kết thúc thời gian xây dựng cơ bản, bắt đầu phát sinh tiền thuê đất phải nộp thì nếu doanh nghiệp nộp tiền thuê đất một lần cho nhiều năm thì sẽ được giảm tiền thuê đất theo các quy định tại Khoản 6, Điều 8, Bản quy định về tiền thuê đất, mặt nước, mặt biển đối với các hình thức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 189/2000/QĐ-BTC ngày 24/11/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính nêu trên. Thuật ngữ “ngay trong năm đầu tiên” ở đây được hiểu là năm tài chính kể từ khi kết thúc thời gian xây dựng cơ bản.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Quảng Nam biết và hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, ĐTNN (2b). 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

  

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2245/TCT-ĐTNN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2245/TCT-ĐTNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/07/2005
Ngày hiệu lực14/07/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2245/TCT-ĐTNN miễn giảm tiền thuê đất theo các quy định tại QĐ 189/2000/QĐ-BTC


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Công văn 2245/TCT-ĐTNN miễn giảm tiền thuê đất theo các quy định tại QĐ 189/2000/QĐ-BTC
     Loại văn bảnCông văn
     Số hiệu2245/TCT-ĐTNN
     Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
     Người kýPhạm Văn Huyến
     Ngày ban hành14/07/2005
     Ngày hiệu lực14/07/2005
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
     Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
     Cập nhật15 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2245/TCT-ĐTNN miễn giảm tiền thuê đất theo các quy định tại QĐ 189/2000/QĐ-BTC

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2245/TCT-ĐTNN miễn giảm tiền thuê đất theo các quy định tại QĐ 189/2000/QĐ-BTC

           • 14/07/2005

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/07/2005

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực