Công văn 2248/TCT-CS

Công văn 2248/TCT-CS năm 2016 về khấu hao tài sản cố định do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2248/TCT-CS khấu hao tài sản cố định 2016


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2248/TCT-CS
V/v khấu hao TSCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2016

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Hải Dương;
- Công ty TNHH Bơm Ebara.
(Đ/c: Đường Nguyễn Trãi, TP. Hải Dương, Tỉnh Hải Dương)

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1603-001/EVPC ngày 21/3/2016 của Công ty TNHH Bơm Ebara Việt Nam (Công ty) và công văn số 1348/CT-TTHT ngày 11/4/2016 của Cục Thuế tỉnh Hải Dương về khấu hao tài sản cố định. Về vấn đề này, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 16 Điều 7 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định về thu nhập khác như sau:

“16. Các Khoản tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác doanh nghiệp nhận được từ các tổ chức, cá nhân theo thỏa thuận, hợp đồng phù hợp với pháp luật dân sự do doanh nghiệp bàn giao lại vị trí đất cũ để di dời cơ sở sản xuất kinh doanh sau khi trừ các Khoản chi phí liên quan như chi phí di dời (chi phí vận chuyển, lắp đặt), giá trị còn lại của tài sản cố định và các chi phí khác (nếu có).

Riêng các Khoản tiền, tài sản, lợi ích vật chất doanh nghiệp nhận được theo chính sách của Nhà nước, được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt để di dời cơ sở sản xuất thì thực hiện quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật có liên quan”.

Căn cứ quy định nêu trên và theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Hải Dương nêu tại công văn số 1348/CT-TTHT ngày 11/4/2016, trường hợp Công ty TNHH Bơm Ebara thực hiện di dời cơ sở sản xuất ra khỏi khu vực nội đô theo Quyết định số 1197/UBND-VP ngày 26/8/2009 của UBND tỉnh Hải Dương, một số tài sản cố định không thể di dời (nhà xưởng và vật kiến trúc gắn liền với đất) thì Công ty dừng trích khấu hao đối với những tài sản trên kể từ thời Điểm dừng hoạt động tại địa Điểm cũ. Giá trị còn lại của tài sản cố định trên là cơ sở để tính toán nghĩa vụ về thuế TNDN (nếu có) khi Công ty nhận bồi thường, hỗ trợ từ các bên có liên quan theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Hải Dương và Công ty TNHH Bơm Ebara biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ CST, Vụ PC, Cục TCDN (BTC);
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGCao Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2248/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2248/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/05/2016
Ngày hiệu lực26/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2248/TCT-CS khấu hao tài sản cố định 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2248/TCT-CS khấu hao tài sản cố định 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2248/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýCao Anh Tuấn
        Ngày ban hành26/05/2016
        Ngày hiệu lực26/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 2248/TCT-CS khấu hao tài sản cố định 2016

            Lịch sử hiệu lực Công văn 2248/TCT-CS khấu hao tài sản cố định 2016

            • 26/05/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/05/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực