Công văn 2249/TTCP-GS,TĐ&XLSTT

Công văn 2249/TTCP-GS,TĐ&XLSTT năm 2015 tăng cường công tác đôn đốc, xử lý sau thanh tra và công tác báo cáo, nhập số liệu vào Hệ thống cơ sở dữ liệu Quốc gia do Thanh tra Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2249/TTCP-GS-TĐ&XLSTT 2015 xử lý sau thanh tra nhập số liệu vào cơ sở dữ liệu Quốc gia


THANH TRA CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2249/TTCP-GS,TĐ&XLSTT
V/v: tăng cường công tác đôn đốc, xử lý sau thanh tra và công tác báo cáo, nhập số liệu vào Hệ thống CSDL Quốc gia

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong thời gian qua các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi tắt là bộ, ngành) và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là địa phương) đã có sự quan tâm đến công tác đôn đốc, kiểm tra việc xử lý sau thanh tra. Tuy nhiên, qua công tác tổng hợp số liệu từ báo cáo của các bộ, ngành, địa phương trong 6 tháng đầu năm 2015, Thanh tra Chính phủ thấy, kết quả xử lý, thu hồi về kinh tế đạt tỷ lệ chưa cao. Bên cạnh đó, việc nhập số liệu xử lý sau thanh tra vào phần mềm Hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) Quốc gia của Thanh tra một số bộ, ngành, địa phương chưa được đầy đủ, chính xác, kịp thời. Còn có bộ, ngành chưa thực hiện việc nhập số liệu vào hệ thống theo quy định tại Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ.

Đ nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác thanh tra, Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương:

1. Tiếp tục tăng cường, chủ động thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác xử lý sau thanh tra; tập trung, đẩy mạnh công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị thanh tra theo quy định tại Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Các bộ, ngành, địa phương cần nhanh chóng sắp xếp cán bộ, kiện toàn cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh theo Thông tư Liên tịch số 03/2014/TTLT-TTCP-BNV ngày 08/9/2014 của Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ, đảm bảo số lượng và chất lượng công chức làm nhiệm vụ đôn đốc, xử lý sau thanh tra.

3. Thực hiện việc báo cáo tổng hợp số liệu, nhập số liệu đầy đủ, chính xác, đúng quy định vào Hệ thống CSDL Quốc gia theo Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ.

4. Tổng Thanh tra Chính phủ giao cho Vụ Giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra thuộc cơ quan Thanh tra Chính phủ, theo chương trình, kế hoạch công tác hàng năm sẽ thực hiện việc đôn đốc, kiểm tra các bộ, ngành, địa phương về công tác xử lý sau thanh tra.

Đ nghị các bộ, ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng CP Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- Tổng Thanh tra CP (để b/c);
- Các Phó Tổng TTCP;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thanh tra các bộ, ngành TW;
- Thanh tra các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Trung tâm Thông tin thuộc TTCP;
- Các cục, vụ, đơn vị thuộc TTCP;
- Lưu: VT, Vụ GS, TĐ&XLSTT.

KT. TỔNG THANH TRA
PHÓ TỔNG THANH TRA
Ngô Văn Khánh

 

Thuộc tính Công văn 2249/TTCP-GS,TĐ&XLSTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2249/TTCP-GS,TĐ&XLSTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/08/2015
Ngày hiệu lực05/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2249/TTCP-GS-TĐ&XLSTT 2015 xử lý sau thanh tra nhập số liệu vào cơ sở dữ liệu Quốc gia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2249/TTCP-GS-TĐ&XLSTT 2015 xử lý sau thanh tra nhập số liệu vào cơ sở dữ liệu Quốc gia
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2249/TTCP-GS,TĐ&XLSTT
        Cơ quan ban hànhThanh tra Chính phủ
        Người kýNgô Văn Khánh
        Ngày ban hành05/08/2015
        Ngày hiệu lực05/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2249/TTCP-GS-TĐ&XLSTT 2015 xử lý sau thanh tra nhập số liệu vào cơ sở dữ liệu Quốc gia

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2249/TTCP-GS-TĐ&XLSTT 2015 xử lý sau thanh tra nhập số liệu vào cơ sở dữ liệu Quốc gia

           • 05/08/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/08/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực