Công văn 2251/TCHQ-TXNK

Công văn 2251/TCHQ-TXNK về truy thu thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2251/TCHQ-TXNK năm 2013 truy thu thuế giá trị gia tăng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2251/TCHQ-TXNK
V/v truy thu thuế GTGT

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2013

 

Kính gửi: Kiểm toán Nhà nước

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 20/2013/SGMN ngày 09/03/2013 của Công ty Cổ phần Du lịch khách sạn Sài Gòn Mũi Né (sau đây gọi tắt là Công ty CP Mũi Né) về việc truy thu thuế giá trị gia tăng (GTGT) mặt hàng máy trò chơi điện tử có thưởng theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Nội dung vướng mắc theo trình bày của Công ty:

Công ty CP Mũi Né nhập khẩu máy trò chơi điện tử có thưởng để tạo tài sản cố định theo tờ khai hải quan số 28/NK/ĐT/BT ngày 22/04/2008 và tờ khai hải quan số 25/NK/ĐT/BT ngày 16/08/2007. Trên hai tờ khai xác định hàng nhập khẩu không chịu thuế GTGT theo Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính.

Từ ngày 31/07/2012 đến 09/08/2012, Đoàn kiểm toán nhà nước theo Quyết định số 1271/QĐ-KTNN ngày 18/07/2012 đã kiểm toán Công ty CP Mũi Né, xác định 02 lô hàng nhập khẩu nêu trên thuộc đối tượng phải chịu thuế GTGT với số thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp là 1.276.140.864 đồng và không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Ngày 02/10/2012, Công ty CP Mũi Né gửi công văn hỏi Chi cục Hải quan Bình Thuận - Cục Hải quan Đồng Nai và đã nhận được trả lời tại công văn số 798/HQBT-NV ngày 08/10/2012, theo đó: máy trò chơi điện tử có thưởng thuộc hai tờ khai nêu trên là máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định.

Công ty kiến nghị các vấn đề sau:

- Các máy trò chơi điện tử có thưởng nêu trên được nhập khẩu để tạo tài sản cố định đã được Chi cục Hải quan Bình Thuận xác định không phải nộp thuế GTGT có thuộc đối tượng nộp thuế GTGT hay không?

- Nếu đến nay lại được xác định thuộc đối tượng phải chịu thuế GTGT khâu nhập khẩu theo quyết định của Kiểm toán nhà nước thì tại thời điểm này công ty có được khấu trừ thuế đầu vào hay không?

2. Ý kiến của Tổng cục Hải quan:

Theo tài liệu kết luận kiểm toán do Công ty cung cấp, ngày 24/12/2012, Kiểm toán Nhà nước khu vực III có kết luận báo cáo kiểm toán đề nghị thu thuế GTGT đối với tờ khai số 25/NK/ĐT/BT ngày 16/8/2007, tờ khai số 28/NK/ĐT/BT ngày 22/4/2008 căn cứ vào hồ sơ thu thập được tại Công ty, căn cứ quy định tại Mục II Phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính. Báo cáo kiểm toán không nêu rõ doanh nghiệp không đáp ứng điều kiện nào trong quy định không thu thuế GTGT, do vậy, Tổng cục Hải quan chưa có cơ sở trao đổi cụ thể với Quý cơ quan.

Căn cứ quy định tại Điều 9 và Điều 18 của Luật Kiểm toán nhà nước năm 2005, Tổng cục Hải quan xin chuyển công văn số 20/2013/SGMN ngày 9/3/2013 của Công ty Cổ phần du lịch khách sạn Sài Gòn Mũi Né để Kiểm toán Nhà nước xem xét trả lời kiến nghị của Công ty đồng thời có ý kiến thông báo gửi Tổng cục Hải quan để yêu cầu cơ quan Hải quan địa phương tổ chức thực hiện thống nhất đúng quy định của pháp luật thuế GTGT.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp trong công tác của Quý cơ quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK(3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Thuộc tính Công văn 2251/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2251/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/05/2013
Ngày hiệu lực03/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2251/TCHQ-TXNK năm 2013 truy thu thuế giá trị gia tăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2251/TCHQ-TXNK năm 2013 truy thu thuế giá trị gia tăng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2251/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýHoàng Việt Cường
        Ngày ban hành03/05/2013
        Ngày hiệu lực03/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 2251/TCHQ-TXNK năm 2013 truy thu thuế giá trị gia tăng

          Lịch sử hiệu lực Công văn 2251/TCHQ-TXNK năm 2013 truy thu thuế giá trị gia tăng

          • 03/05/2013

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 03/05/2013

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực