Công văn 2256/GSQL-GQ4

Công văn 2256/GSQL-GQ4 năm 2017 về vướng mắc C/O do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2256/GSQL-GQ4 2017 trả lời vướng mắc C/O


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2256/GSQL-GQ4
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2017

 

Kính gửi: Văn phòng đại diện Công ty CP Việt Nam.
(Đ/c: 602/43E, Điện Biên Ph, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh)

Trả lời các công văn số 14.9.1/CPVN, 14.9.3/CPVN 14.9.4/CPVN ngày 14/9/2017 của Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam liên quan đến một số vướng mắc về C/O (có kèm theo bản phô tô), Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Việc xem xét chấp nhận C/O thuộc thẩm quyền của Hải quan địa phương và phải căn cứ vào các thông tin cụ thể trên C/O cũng như các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan và thực tế hàng hóa (trong trường hợp cần thiết). Do vậy, đối với các C/O cụ thể được gửi kèm, Cục Giám sát quản lý về Hải quan chưa có cơ sở để khẳng định tính hợp lệ của các C/O.

- Về các vướng mắc nêu tại các công văn:

1. Đối với vướng mắc C/O mẫu E:

Theo quy định tại khoản 8, Phụ lục IV Thông tư số 36/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Công Thương hướng dẫn khai mã HS tại ô số 7 “Ô số 7: S kiện hàng, loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng và mã HS của nước nhập khẩu)” thì việc ghi mã HS 6 số là phù hợp.

2. Đối với vướng mắc C/O mẫu VC.

Theo quy định tại điểm 6 khoản 9, phụ lục V Thông tư 31/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Công Thương hướng dẫn khai tiêu chí xuất xứ tại ô s9 “Hàng hóa được sản xuất toàn bộ tại một Nước thành viên từ những nguyên liệu có xuất xứ của các Nước TV thì th hiện PE và người xuất khẩu cũng phải ghi những thông tin sau nếu áp dụng:

đ) Hàng hóa có sử dụng nguyên liệu cộng gộp theo quy định tại Điều 6 của Phụ lục I;

e) Hàng hóa có áp dụng quy tc de minimis theo quy định tại Điều 9 của Phụ lục I.”

Trường hợp hàng hóa có sử dụng nguyên liệu cộng gộp theo quy định tại điều 6 của Phụ lục I hoặc có áp dụng quy tắc de minimis theo quy định tại Điều 9 của Phụ lục I thì các nội dung đó phải thể hiện trên C/O. Trường hợp không áp dụng thì không cần phải thể hiện trên C/O.

3. Đối với C/O mẫu D:

Tiêu chí “WO” là tiêu chí cao nhất để lựa chọn thể hiện hàng hóa có xuất xứ thuần thúy hoặc được sản xuất toàn bộ tại lãnh thổ của một nước thành viên xuất khẩu được quy định tại Điều 3, Phụ lục I, Thông tư 22/2016/TT-BTC ngày 3/10/2016.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết./.

 


Nơi nhận:
- N trên;
- Lưu: VT, GQ4 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2256/GSQL-GQ4

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2256/GSQL-GQ4
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/09/2017
Ngày hiệu lực26/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2256/GSQL-GQ4

Lược đồ Công văn 2256/GSQL-GQ4 2017 trả lời vướng mắc C/O


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2256/GSQL-GQ4 2017 trả lời vướng mắc C/O
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2256/GSQL-GQ4
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýNguyễn Nhất Kha
        Ngày ban hành26/09/2017
        Ngày hiệu lực26/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2256/GSQL-GQ4 2017 trả lời vướng mắc C/O

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2256/GSQL-GQ4 2017 trả lời vướng mắc C/O

           • 26/09/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/09/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực