Công văn 2256TM/KHTK

Công văn số 2256 TM/KHTK ngày 12/06/2002 của Bộ Thương mại về kế hoạch ngoại tệ nhập khẩu xăng dầu Quý III năm 2002

Nội dung toàn văn Công văn 2256 TM/KHTK kế hoạch ngoại tệ nhập khẩu xăng dầu Quý 3 2002


BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2256 TM/KHTK
V/v: Kế hoạch ngoại tệ nhập khẩu xăng dầu Quý III năm 2002

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2002

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu

 

Thực hiện Quyết định số 242/1999/QĐ-TTg ngày 30/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ và công văn số 1109/TC-TCĐN ngày 28/3/2000 của Bộ Tài chính, đề nghị các đơn vị đầu mối báo cáo tình hình thực hiện mua ngoại tệ Quý II năm 2002 (mẫu số 1) và lên kế hoạch ngoại tệ thanh toán nhập khẩu xăng dầu của Quý III năm 2002 (mẫu số 2).

Đề nghị các doanh nghiệp gửi kế hoạch nhập khẩu về Vụ Kế hoạch Thống kê - Bộ Thương mại trước ngày 18/6/2001.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Hồ Huấn Nghiêm

 

 

MẪU SỐ I

Tên đơn vị

 

Kính gửi: Vụ kế hoạch thống kê - Bộ Thương mại

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
MUA NGOẠI TỆ NHẬP KHẨU XĂNG DẦU QUÝ II NĂM 2002

Phần tiêu thụ trong nước được nhà nước cân đối ngoại tệ

Thực hiện công văn số............./TM-KH ngày       tháng                năm 2002

Nhập khẩu trong quý

Lương (1000 tấn)

Tổng giá trị (triệu USD)

Mua ngay

Mua kỳ hạn

Vay ngắn hạn

Giá trị

%

Giá trị

%

Giá trị

%

Tháng 7

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 8

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)

 

Lưu ý:

1. Báo cáo cán nêu rõ những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị biện pháp xử lý

2. Yêu cầu phân tích và dự báo giá nhập khẩu trong thời gian tới


MẪU SỐ II

Tên đơn vị

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Kính gửi: Bộ Thương mại

(Vụ Kế hoạch Thống kê)

KẾ HOẠCH NGOẠI TỆ NHẬP KHẨU QUÝ III/2002

Mặt hàng

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 6

Tổng thanh toán Quý II

Số lượng (1000 tấn)

Đơn giá (1000 USD)

Trị giá (1000 USD)

Số lượng (1000 tấn)

Đơn giá (1000 USD)

Trị giá (1000 USD)

Số lượng (1000 tấn)

Đơn giá (1000 USD)

Trị giá (1000 USD)

Số lượng (1000 tấn)

Tổng trị giá (1000 USD)

Nhập khẩu Quý II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xăng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KO + JET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhập khẩu trong Quý III

Tháng 7

Tháng 8

Tháng 9

Tổng thanh toán Quý III

Xăng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KO + JET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC ĐƠN VỊ

Ký tên, đóng dấu)

 

Lưu ý:

+ Số liệu trong bảng này chỉ bao gồm nhập khẩu tiêu dùng trong nước do Nhà nước cân đối ngoại tệ, phần nhập khẩu tự doanh (uỷ thác, tái xuất) do doanh nghiệp tự cân đối ngoại tệ.

Thuộc tính Công văn 2256TM/KHTK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2256TM/KHTK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/06/2002
Ngày hiệu lực12/06/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2256TM/KHTK

Lược đồ Công văn 2256 TM/KHTK kế hoạch ngoại tệ nhập khẩu xăng dầu Quý 3 2002


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2256 TM/KHTK kế hoạch ngoại tệ nhập khẩu xăng dầu Quý 3 2002
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2256TM/KHTK
        Cơ quan ban hànhBộ Thương mại
        Người kýHồ Huấn Nghiêm
        Ngày ban hành12/06/2002
        Ngày hiệu lực12/06/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2256 TM/KHTK kế hoạch ngoại tệ nhập khẩu xăng dầu Quý 3 2002

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2256 TM/KHTK kế hoạch ngoại tệ nhập khẩu xăng dầu Quý 3 2002

             • 12/06/2002

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 12/06/2002

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực