Công văn 226/TTg-KTN

Công văn 226/TTg-KTN năm 2016 về Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 22 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 226/TTg-KTN dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 22 2016


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 226/TTg-KTN
V/v Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 22

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (văn bản số 7904/UBND-ĐTMT ngày 10 tháng 12 năm 2015), ý kiến của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 128/BGTVT-ĐTCT ngày 06 tháng 01 năm 2016), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 356/BKHĐT-KCHTĐT ngày 18 tháng 01 năm 2016), Bộ Tài chính (văn bản số 475/BTC-ĐT ngày 12 tháng 01 năm 2016), Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh (văn bản số 96/UBND-KTN ngày 15 tháng 01 năm 2016) về việc Dự án nâng cấp, mở rộng toàn tuyến quốc lộ 22, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý về nguyên tắc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức kêu gọi đầu tư và triển khai thực hiện Dự án nâng cấp, mở rộng toàn tuyến quốc lộ 22 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh (Dự án) theo hình thức đối tác công tư (hợp đồng BOT).

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh tại các văn bản nêu trên; phối hợp chặt chẽ, thống nhất với Bộ Giao thông vận tải, y ban nhân dân tỉnh Tây Ninh và các cơ quan liên quan triển khai Dự án theo đúng quy định tại Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, Vụ KTTH;
- Lưu: VT, KTN(3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 226/TTg-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu226/TTg-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/02/2016
Ngày hiệu lực04/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 226/TTg-KTN dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 22 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 226/TTg-KTN dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 22 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu226/TTg-KTN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýHoàng Trung Hải
        Ngày ban hành04/02/2016
        Ngày hiệu lực04/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 226/TTg-KTN dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 22 2016

             Lịch sử hiệu lực Công văn 226/TTg-KTN dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 22 2016

             • 04/02/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 04/02/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực