Công văn 2264/QLCL-CL2

Công văn 2264/QLCL-CL2 năm 2013 tiến độ triển khai mô hình chuỗi rau an toàn do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2264/QLCL-CL2 năm 2013 tiến độ triển khai mô hình chuỗi rau an toàn


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2264/QLCL-CL2
V/v tiến độ triển khai mô hình chuỗi rau an toàn

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2013

 

Kính gửi: Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Khánh Hòa

Phúc đáp công văn số 1154/QLCL-CL ngày 26/11/2013 của Chi cục về việc báo cáo tiến độ triển khai mô hình chuỗi rau an toàn, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản có ý kiến như sau:

1. Đồng ý nghiệm thu các nội dung đã thực hiện và thanh quyết toán kinh phí triển khai mô hình chuỗi rau an toàn tại xã Ninh Đông, Ninh Hòa, Khánh Hòa trên cơ sở hóa đơn, chứng từ hợp lệ (tương ứng là 95.450.000 đ) và Biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng giữa Chi cục QLCLNLS&TS Khánh Hòa và Cơ quan QLCLNLS&TS Trung bộ.

2. Phần kinh phí còn dư do Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Khánh Hòa chưa thực hiện trong năm 2013 (144.550.000đ) đề nghị Cơ quan QLCLNLS&TS Trung bộ điều chuyển về Cục để nộp lại Ngân sách nhà nước theo quy định.

3. Việc triển khai thực hiện mô hình chuỗi năm 2014, Cục sẽ thông báo sau khi được phê duyệt nội dung và kinh phí năm 2014./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PCT Phùng Hữu Hào (để b/c);
- Cơ quan Trung bộ (để t/h);
- Lưu: VT, CL2.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Như Tiệp

 

Thuộc tính Công văn 2264/QLCL-CL2

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2264/QLCL-CL2
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/12/2013
Ngày hiệu lực02/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2264/QLCL-CL2 năm 2013 tiến độ triển khai mô hình chuỗi rau an toàn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2264/QLCL-CL2 năm 2013 tiến độ triển khai mô hình chuỗi rau an toàn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2264/QLCL-CL2
        Cơ quan ban hànhCục quản lý chất lượng
        Người kýNguyễn Như Tiệp
        Ngày ban hành02/12/2013
        Ngày hiệu lực02/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2264/QLCL-CL2 năm 2013 tiến độ triển khai mô hình chuỗi rau an toàn

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2264/QLCL-CL2 năm 2013 tiến độ triển khai mô hình chuỗi rau an toàn

              • 02/12/2013

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 02/12/2013

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực