Công văn 2267/UBND-LĐCSXH

Công văn 2267/UBND-LĐCSXH về xây dựng đơn giá tiền lương và quỹ tiền lương năm 2010 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2267/UBND-LĐCSXH xây dựng đơn giá tiền lương quỹ tiền lương năm 2010


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2267/UBND-LĐCSXH
V/v xây dựng đơn giá tiền lương và quỹ tiền lương năm 2010

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2010

 

Kính gửi:

- Giám đốc các Sở, Ban, ngành Thành phố;
- Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Giám đốc các Tổng công ty, Công ty nhà nước.

 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc “xây dựng đơn giá tiền lương năm 2010”, tại công văn số 637/LĐTBXH-LĐTL ngày 05/3/2010, UBND thành phố Hà Nội đề nghị:

1. Giám đốc các Sở, Ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Hội đồng quản trị các Tổng công ty nhà nước:

Căn cứ các quy định hiện hành về chính sách tiền lương đối với các Công ty nhà nước, Công ty TNHH một thành viên do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thuộc quyền quản lý khẩn trương triển khai việc xây dựng và đăng ký đơn giá tiền lương năm 2010 của công ty, quỹ tiền lương của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên (hoặc Chủ tịch Công ty) Tổng Giám đốc, Giám đốc, cụ thể:

- Đối với các Công ty nhà nước thực hiện theo quy định tại Thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 08/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đối với các Công ty TNHH một thành viên do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ thực hiện theo quy định tại Thông tư số 15/2007/TT-BLĐTBXH ngày 31/8/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Tổng Giám đốc, Giám đốc các Công ty nhà nước, Công ty TNHH một thành viên do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ:

Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH Thông tư số 08/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 và Thông tư số 15/2007/TT-BLĐTBXH ngày 31/8/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc các bộ phận nghiệp vụ có liên quan sớm triển khai việc xây dựng đơn giá tiền lương của Công ty và quỹ tiền lương năm 2010 của Tổng Giám đốc, Giám đốc đối với các Công ty nhà nước, của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên (hoặc Chủ tịch Công ty) đối với các Công ty TNHH một thành viên do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ theo đúng quy định.

Trong khi chưa có thông báo chính thức về đơn giá tiền lương, căn cứ hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh các Công ty tạm ứng đơn giá tiền lương tối đa không quá 80% mức đơn giá tiền lương được giao năm 2009 để trả lương cho người lao động. Đối với các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên hội đồng thành viên (hoặc Chủ tịch Công ty), Tổng Giám đốc, Giám đốc Công ty được tạm ứng tối đa không quá 80% mức tiền lương thực tế năm 2009.

3. Hồ sơ đăng ký đơn giá tiền lương của Công ty và quỹ tiền lương năm 2010 của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên (hoặc Chủ tịch Công ty), Tổng Giám đốc, Giám đốc, đề nghị các đơn vị đăng ký với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc thực hiện theo quy định tại điều lệ của Tổng Công ty trước ngày 30/6/2010.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh với UBND Thành phố (thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để kịp thời xem xét, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP; (để b/c)
- Đ/c PCT Đào Văn Bình;
- Đ/c Chánh VP;
- Đ/c PVP Đỗ Đình Hồng;
- Phòng LĐCSXH(Tuệ), TH;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Văn Bình

 

Thuộc tính Công văn 2267/UBND-LĐCSXH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2267/UBND-LĐCSXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/04/2010
Ngày hiệu lực06/04/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước

Lược đồ Công văn 2267/UBND-LĐCSXH xây dựng đơn giá tiền lương quỹ tiền lương năm 2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2267/UBND-LĐCSXH xây dựng đơn giá tiền lương quỹ tiền lương năm 2010
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2267/UBND-LĐCSXH
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýĐào Văn Bình
        Ngày ban hành06/04/2010
        Ngày hiệu lực06/04/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2267/UBND-LĐCSXH xây dựng đơn giá tiền lương quỹ tiền lương năm 2010

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2267/UBND-LĐCSXH xây dựng đơn giá tiền lương quỹ tiền lương năm 2010

           • 06/04/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/04/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực