Công văn 227/TTg-CN

Công văn 227/TTg-CN năm 2020 về xử lý vật tư thu hồi từ thực hiện nhiệm vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 227/TTg-CN 2020 xử lý vật tư thu hồi từ thực hiện nhiệm vụ công ích bảo trì đường sắt


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 227/TTg-CN
V/v xử lý vật tư thu hồi từ thực hiện nhiệm vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tài chính;
- Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 573/BGTVT-KHĐT ngày 17 tháng 01 năm 2020) về ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 15830/BTC-TC ngày 27 tháng 12 năm 2019 về xử lý vật tư thu hồi từ thực hiện nhiệm vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Để đảm bảo an toàn, hiệu quả trong chạy tàu và quản lý, sử dụng vật tư thu hồi trong bảo trì công trình đường sắt quốc gia, trong giai đoạn chuyển tiếp từ ngày Nghị định số 46/2018/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ có hiệu lực đến thời điểm Th tướng Chính phủ phê duyệt Đ án quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư, đồng ý về nguyên tắc cho phép giao Tổng công ty Đường sắt Việt Nam xử lý vật tư thu hồi từ thực hiện nhiệm vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư theo đúng quy định pháp luật quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật chuyên ngành về đường sắt như ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 11482/BTC-QLCS ngày 27 tháng 9 năm 2019 và văn bản số 15830/BTC-QLCS ngày 27 tháng 12 năm 2019.

Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn Bộ Giao thông vận tải và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 46/2018/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- Bộ TP;
- UB QLVNN tại doanh nghiệp;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, PL;
- Lưu: VT, CN(2). yen

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 227/TTg-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu227/TTg-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/02/2020
Ngày hiệu lực13/02/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 tháng trước
(15/02/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 227/TTg-CN

Lược đồ Công văn 227/TTg-CN 2020 xử lý vật tư thu hồi từ thực hiện nhiệm vụ công ích bảo trì đường sắt


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 227/TTg-CN 2020 xử lý vật tư thu hồi từ thực hiện nhiệm vụ công ích bảo trì đường sắt
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu227/TTg-CN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýTrịnh Đình Dũng
        Ngày ban hành13/02/2020
        Ngày hiệu lực13/02/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 tháng trước
        (15/02/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 227/TTg-CN 2020 xử lý vật tư thu hồi từ thực hiện nhiệm vụ công ích bảo trì đường sắt

             Lịch sử hiệu lực Công văn 227/TTg-CN 2020 xử lý vật tư thu hồi từ thực hiện nhiệm vụ công ích bảo trì đường sắt

             • 13/02/2020

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 13/02/2020

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực