Công văn 2275/VPCP-CCHC

Công văn số 2275/VPCP-CCHC của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Quyết định số 232/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ

Nội dung toàn văn Công văn 2275/VPCP-CCHC thực hiện QĐ 232/QĐ-TTg


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2275/VPCP-CCHC
V/v: Thực hiện Quyết định số 232/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2007 

 

Kính gửi:

- Các Bộ, Cơ Quan Ngang Bộ, Cơ Quan Thuộc Chính Phủ;
- Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh, Thành Phố Trực Thuộc Trung Ương.

 

Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao (Quyết định số 232/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của Chính phủ năm 2007), Văn phòng Chính phủ đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo đánh giá tình hình và kết quả thực hiện các nội dung công việc như sau:

1. Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước (Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ);

2. Tiếp nhận, xử lý những phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính (Quyết định số 22/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ);

3. Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 – 2010 (Quyết định số 30/QĐ-TTg này 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ).

Đối với mỗi nội dung công việc, báo cáo cần làm rõ về: Kế hoạch triển khai thực hiện; tiến độ tổ chức thực hiện; những sai phạm, yếu kém trong thực hiện; kết quả thực hiện; những hạn chế, nguyên nhân của việc không thực hiện hoặc thực hiện không tốt; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền trong tổ chức thực hiện; sự phù hợp của nội dung các Quyết định nêu trên đối với bộ, cơ quan, địa phương; những đề xuất, kiến nghị và các giải pháp nhằm thực hiện và hoàn thiện nội dung các Quyết định.

Đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi báo cáo về Văn phòng Chính phủ trước ngày 15 tháng 6 năm 2007 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc,
   BĐH112, Website CP, Người phát ngôn của TTgCP
- Lưu: VT, CCHC.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Đoàn Mạnh Giao

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2275/VPCP-CCHC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2275/VPCP-CCHC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/05/2007
Ngày hiệu lực03/05/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2275/VPCP-CCHC

Lược đồ Công văn 2275/VPCP-CCHC thực hiện QĐ 232/QĐ-TTg


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2275/VPCP-CCHC thực hiện QĐ 232/QĐ-TTg
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2275/VPCP-CCHC
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýĐoàn Mạnh Giao
        Ngày ban hành03/05/2007
        Ngày hiệu lực03/05/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2275/VPCP-CCHC thực hiện QĐ 232/QĐ-TTg

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2275/VPCP-CCHC thực hiện QĐ 232/QĐ-TTg

           • 03/05/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/05/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực