Công văn 228/BYT-DP

Nội dung toàn văn Công văn 228/BYT-DP 2023 tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID 19


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 228/BYT-DP
V/v tiếp nhận và tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2023

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Viện Vệ sinh dịch tễ/ Viện Pasteur.

Đến ngày 11/01/2023, Bộ Y tế đã tiếp nhận và phân bổ hơn 260 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 cho các địa phương để triển khai tiêm chủng cho người từ 5 tui trở lên. Hiện tại, trên toàn quốc tỷ lệ tiêm mũi 1, mũi 2 cho người từ 12 tui trở lên đạt xấp xỉ 100%, tỷ lệ tiêm mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên đạt 80,5% và 87,0%; tỷ lệ tiêm mũi 3 cho người từ 12 đến dưới 18 tuổi đạt 68,6%; tỷ lệ tiêm mũi 1, mũi 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đạt 92,4% và 74,1%. Hiện tại ghi nhận một số địa phương có đề nghị điều chuyển hoặc chỉ tiếp nhận một phần số vắc xin mới được được phân bổ tháng 01/2023 trong khi tỷ lệ tiêm các mũi nhắc lại còn thấp.

Để sử dụng hiệu quả vắc xin, tăng tỷ lệ bao phủ vắc xin cho các nhóm đối tượng, khẩn trương hoàn thành các mục tiêu tiêm chủng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Bộ Y tế đề nghị:

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương tiếp nhận và triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 mới được phân bổ, đảm bảo tỷ lệ bao phủ vắc xin cho các nhóm đối tượng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19.

2. Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương chủ trì, phối hợp với Viện Vệ sinh dịch tễ/ Viện Pasteur khu vực để cung ứng, điều phối vắc xin kịp thời, hợp lý; hỗ trợ địa phương triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đảm bảo an toàn, khoa học, hiệu quả.

Bộ Y tế kính đề nghị Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và Viện trưởng các Viện Vệ sinh dịch tễ/ Pasteur khẩn trương chỉ đạo thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Đ/c Thứ trưởng;
- Văn phòng Chính phủ;
- SYT các tỉnh, thành phố;
- TT. KSBT các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Th
ị Liên Hương

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 228/BYT-DP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu228/BYT-DP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/01/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 tuần trước
(18/01/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 228/BYT-DP

Lược đồ Công văn 228/BYT-DP 2023 tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID 19


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 228/BYT-DP 2023 tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID 19
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu228/BYT-DP
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýNguyễn Thị Liên Hương
        Ngày ban hành16/01/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 tuần trước
        (18/01/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 228/BYT-DP 2023 tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID 19

              Lịch sử hiệu lực Công văn 228/BYT-DP 2023 tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID 19

              • 16/01/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực