Công văn 228/CVL-QLLĐ

Công văn 228/CVL-QLLĐ năm 2019 về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam do Cục Việc làm ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 228/CVL-QLLĐ 2019 về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
CỤC VIỆC LÀM
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 228/CVL-QLLĐ
V/v lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Groz-Beckert Việt Nam
(Cụm CN Đại An, Thị trấn Ái Nghĩa, H. Đại Lộc, Quảng Nam)

Trả lời Công văn số 1746/VPCP-ĐMDN ngày 04/3/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc kiến nghị của Công ty TNHH Groz-Beckert Việt Nam về quy định đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, Cục Việc làm có ý kiến như sau:

1. Về di chuyển nội bộ doanh nghiệp

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam, di chuyển tạm thời trong nội bộ doanh nghiệp sang hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam và đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng trước đó ít nhất 12 tháng.

Như vậy, người lao động nước ngoài nêu trên phải được tuyển dụng trước đó ít nhất 12 tháng, đang làm việc tại một doanh nghiệp nước ngoài nhưng được cử sang làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài đó trên lãnh thổ Việt Nam là di chuyển nội bộ doanh nghiệp.

2. Về Xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 4 của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP nêu trên, đã được sửa đổi theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 140/2018/NĐ-CP thì người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng v trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được và báo cáo giải trình với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản chấp thuận cho người sử dụng lao động về việc sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc.

3. Về giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài

Tại Mu biểu số 2 của Phụ lục III của Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành ngày 30/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã quy định giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài của người sử dụng lao động.

Trên đây là ý kiến của Cục Việc làm để quý Công ty biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Văn phòng Chính phủ;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ LĐTBXH;
- Văn phòng Bộ (để tổng hợp);
- Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp (để b/c);
- Lưu: VP, CVL.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Quang Trung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 228/CVL-QLLĐ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu228/CVL-QLLĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/03/2019
Ngày hiệu lực25/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 228/CVL-QLLĐ 2019 về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 228/CVL-QLLĐ 2019 về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu228/CVL-QLLĐ
        Cơ quan ban hànhCục Việc làm
        Người kýLê Quang Trung
        Ngày ban hành25/03/2019
        Ngày hiệu lực25/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 228/CVL-QLLĐ 2019 về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

           Lịch sử hiệu lực Công văn 228/CVL-QLLĐ 2019 về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

           • 25/03/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/03/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực