Công văn 228/HĐND-VP

Công văn 228/HĐND-VP năm 2019 về đính chính Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐND về việc sử dụng ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay phát triển kinh tế xã hội tại các xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 40% trở lên do tỉnh Lào Cai ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 228/HĐND-VP 2019 đính chính Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐND Lào Cai


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 228/HĐND-VP
V/v đính chính Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh

Lào Cai, ngày 17 tháng 7 năm 2019

 

Kính gửi:

- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ
- Ban Công tác Đại biểu Quốc hội;
- Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT TU, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh.

Tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XV đã ban hành Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 về việc sử dụng ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay phát triển kinh tế xã hội tại các xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 40% trở lên trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2019 - 2025

Do sơ xuất trong khâu soạn thảo văn bản, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai xin đính chính lại Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 như sau:

Tại căn cứ số 6 và số 7 của Nghị quyết viết là:

Căn cứ Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22 tháng 11 năm 2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

Căn cứ Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 24 tháng 5 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về giảm nghèo bền vững đối với các xã có tỉ lệ hộ nghèo từ 40% trở lên đến hết năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025, có xét đến năm 2030.”

Nay sửa lại là: “Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22 tháng 11 năm 2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 24 tháng 5 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về giảm nghèo bền vững đối với các xã có tỉ lệ hộ nghèo từ 40% trở lên đến hết năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025, có xét đến năm 2030.”

 

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Văn phòng: TU, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, TP;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Lào Cai;
- Công báo tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh;
- Chuyên viên;
- Lưu: VT, TH

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Xuân Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 228/HĐND-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu228/HĐND-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2019
Ngày hiệu lực17/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 228/HĐND-VP

Lược đồ Công văn 228/HĐND-VP 2019 đính chính Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐND Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 228/HĐND-VP 2019 đính chính Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐND Lào Cai
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu228/HĐND-VP
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
       Người kýVũ Xuân Cường
       Ngày ban hành17/07/2019
       Ngày hiệu lực17/07/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 228/HĐND-VP 2019 đính chính Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐND Lào Cai

            Lịch sử hiệu lực Công văn 228/HĐND-VP 2019 đính chính Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐND Lào Cai

            • 17/07/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/07/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực