Công văn 2280/CT-TTHT

Công văn số 2280/CT-TTHT về việc ưu đãi thuế TNDN do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2280/CT-TTHT ưu đãi thuế TNDN


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 2280/CT-TTHT
V/v: ưu đãi thuế TNDN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 năm 2008

 

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè.
H2 Lô A PMH, Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Quận 7.

 

Trả lời văn bản số 548/CPCNNB-KTTC ngày 29/1/2008 của Công ty về ưu đãi thuế TNDN, Cục thuế TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

- Căn cứ điểm 4, Phần H Thông tư số 24/2007/NĐ-CP Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp">134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN: Công ty cổ phần thành lập từ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh từ ngày Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ có hiệu lực thi hành (25/10/2006) đến trước ngày Nghị định số 24/2007/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (21/3/2007) thì áp dụng điều kiện ưu đãi theo quy định tại Nghị định 108/2006/NĐ-CP.

Trường hợp Công ty cổ phần cấp nước Nhà Bè được Sở Kế hoạch Đầu tư TPHCM cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vào ngày 2/1/2007, nếu đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư theo quy định tại Nghị định 108/2006/NĐ-CP thì được ưu đãi về thuế TNDN theo diện cơ sở sản xuất mới thành lập.

Cục thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện. Nếu còn nội dung nào chưa rõ, đề nghị liên hệ Cục Thuế TP (Phòng Tuyên truyền Hỗ trợ) để được hướng dẫn thêm.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KTT số 1
- Lưu: (HC, TTHT)

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga

 

Thuộc tính Công văn 2280/CT-TTHT

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2280/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 07/03/2008
Ngày hiệu lực 07/03/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2280/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 2280/CT-TTHT ưu đãi thuế TNDN


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 2280/CT-TTHT ưu đãi thuế TNDN
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2280/CT-TTHT
Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành 07/03/2008
Ngày hiệu lực 07/03/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 13 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Công văn 2280/CT-TTHT ưu đãi thuế TNDN

Lịch sử hiệu lực Công văn 2280/CT-TTHT ưu đãi thuế TNDN

  • 07/03/2008

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 07/03/2008

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực