Công văn 2282/TCT-CS

Công văn 2282/TCT-CS năm 2016 về trao đổi thông tin hạch toán chi phí đối với Công ty trách nhệm hữu hạn một thành viên Thông tin Tín hiệu đường sắt Hà Nội do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2282/TCT-CS trao đổi thông tin hạch toán chi phí công ty thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nội 2016


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2282/TCT-CS
V/v trao đổi thông tin

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 10605/CT-TTr2 ngày 11/3/2016 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc hạch toán chi phí đối với Công ty TNHH MTV Thông tin Tín hiệu đường sắt Hà Nội, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 1, Điều 9, Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 quy định:

“Điều 9. Các Khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các Khoản chi quy định tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi Khoản chi nếu đáp ứng đủ các Điều kiện sau đây:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật”.

Tại Khoản 1 Điều 7 Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 của Quốc hội quy định trình tự khiếu nại như sau:

“Điều 7. Trình tự khiếu nại

1. Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính... ”

Tại công văn số 10605/CT-TTr2 nêu trên, Cục Thuế thành phố Hà Nội nêu về trường hợp Công ty TNHH MTV Thông tin Tín hiệu đường sắt Hà Nội. Cục Thuế TP Hà Nội đã tiến hành thanh tra thuế tại đơn vị và không chấp nhận hạch toán vào chi phí xác định kết quả kinh doanh đối với Khoản chi phí quản lý Điều hành 1 % doanh thu đối với các công trình thực hiện ngoài nhiệm vụ công ích của các đơn vị thuộc Tổng Công ty đường sắt Việt Nam từ năm 2010 đến năm 2013 do tại thời Điểm thanh tra không có hóa đơn theo quy định.

Đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội căn cứ quy định của pháp luật về thuế và pháp luật có liên quan để xử lý về thuế, giải quyết khiếu nại của người nộp thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ Pháp chế - TCT;
- Lưu VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Quý Trung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2282/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2282/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/05/2016
Ngày hiệu lực27/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2282/TCT-CS trao đổi thông tin hạch toán chi phí công ty thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nội 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2282/TCT-CS trao đổi thông tin hạch toán chi phí công ty thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nội 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2282/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Quý Trung
        Ngày ban hành27/05/2016
        Ngày hiệu lực27/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2282/TCT-CS trao đổi thông tin hạch toán chi phí công ty thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nội 2016

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2282/TCT-CS trao đổi thông tin hạch toán chi phí công ty thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nội 2016

             • 27/05/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 27/05/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực