Công văn 2285/UBND-CNGTXD

Công văn 2285/UBND-CNGTXD về tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2285/UBND-CNGTXD tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2285/UBND-CNGTXD
V/v tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh

Hà Giang, ngày 24 tháng 8 năm 2011

 

Kinh gửi:

- Các Sở, ban, ngành trong tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố.

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ tại văn bản số 773-CV/TU ngày 10/8/2011 về việc tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo:

1. Tại buổi giao ban xây dựng cơ bản ngày 11/7/2011. UBND tỉnh đã quán triệt và chỉ đạo các Sở, ngành, các chủ đầu tư chấn chỉnh việc trình xin chủ trương đối với các dự án đầu tư xây dựng. Theo đó, trước khi xin chủ trương lập dự án đầu tư, chủ đầu tư phải có sự nghiên cứu, đánh giá để xác định về đối tượng đầu tư, sự cần thiết phải đầu tư, quy mô đầu tư, sự phù hợp của vị trí dự kiến xây dựng so với quy hoạch được duyệt, nguồn vốn đầu tư, hình thức đầu tư, đảm bảo tính khả thi của dự án sau khi dự án được phê duyệt và phải có ý kiến thoả thuận bằng văn bản của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành trước khi trình UBND tỉnh cho chủ trương.

Do vậy, để việc đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, tuân thủ đúng các quy hoạch đã được phê duyệt theo đúng tinh thần chỉ đạo của thường trực Tỉnh uỷ, yêu cầu các Sở, ngành liên quan và các chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện nội dung kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại văn bản số 134/TB-KL ngày 20/7/2011.

2. Đối với những dự án thuộc đối tượng phải xin chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ hoặc các Bộ, ngành Trung ương:

Yêu cầu các Sở, ngành phải tham mưu cho UBND tỉnh trong việc nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng, đảm bảo dự án đầu tư phải đáp ứng được các tiêu chí nêu tại khoản 1 thì mới trình xin chủ trương đầu tư. Tránh tình trạng xin chủ trương giàn trải, quá nhiều công trình, dự án mà hiệu quả không cao, không theo quy hoạch, kế hoạch và định hướng phát triển của tỉnh.

Căn cứ ý kiến chỉ đạo, yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành liên quan và các Chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- T.Tr Tỉnh uỷ (thay B/c);
- T.Tr HĐND tỉnh (thay B/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CV NCTH VP UBND tỉnh.

CHỦ TỊCH
Đàm Văn Bông

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2285/UBND-CNGTXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2285/UBND-CNGTXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/08/2011
Ngày hiệu lực24/08/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2285/UBND-CNGTXD

Lược đồ Công văn 2285/UBND-CNGTXD tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2285/UBND-CNGTXD tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2285/UBND-CNGTXD
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýĐàm Văn Bông
        Ngày ban hành24/08/2011
        Ngày hiệu lực24/08/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2285/UBND-CNGTXD tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2285/UBND-CNGTXD tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản

              • 24/08/2011

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 24/08/2011

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực