Công văn 2286/TCT-CS

Công văn 2286/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế phân bổ chi phí đối với vỏ bình oxy do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2286/TCT-CS phân bổ chi phí vỏ bình oxy 2016


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2286/TCT-CS
V/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2016

 

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Cần Thơ.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 64/CT-TTHT ngày 28/03/2016 của Cục thuế Thành phố Cần Thơ về việc phân bổ chi phí đối với vỏ bình oxy. Về vấn đề này, sau khi xin ý kiến một số đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 1, Điều 3, Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định có hướng dẫn:

“1. Tư liệu lao động là những tài sản hữu hình có kết cấu độc lập, hoặc là một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau để cùng thực hiện một hay một số chức năng nhất định mà nếu thiếu bất kỳ một bộ phận nào thì cả hệ thống không thể hoạt động được, nếu thỏa mãn đồng thời cả ba tiêu chuẩn dưới đây thì được coi là tài sản cố định:

a. Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;

b. Có thời gian sử dụng trên 01 năm trở lên;

c. Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy và có giá trị từ 30.000.000 (Ba mươi triệu đồng) trở lên”.

- Tại Khoản 2.2, Điều 6, Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính quy định về các khoản chi không được trừ có hướng dẫn:

“2.2.... Đối với tài sản là công cụ, dụng cụ, bao bì luân chuyển, ... không đáp ứng đủ điều kiện xác định là tài sản cố định theo quy định thì chi phí mua tài sản nêu trên được phân bổ dần vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng tối đa không quá 3 năm”.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên và theo thông tin Cục thuế cung cấp thì các tài sản là công cụ, dụng cụ, bao bì luân chuyển... không đáp ứng đủ điều kiện xác định là tài sản cố định theo quy định thì chi phí mua tài sản được phân bổ dần vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng tối đa không quá 03 (ba) năm.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế Thành phố Cần Thơ được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Các Vụ/đơn vị: CST, PC, TCDN (BTC);
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Lưu: VT, CS-2b.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Quý Trung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2286/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2286/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/05/2016
Ngày hiệu lực27/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2286/TCT-CS phân bổ chi phí vỏ bình oxy 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2286/TCT-CS phân bổ chi phí vỏ bình oxy 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2286/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Quý Trung
        Ngày ban hành27/05/2016
        Ngày hiệu lực27/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 2286/TCT-CS phân bổ chi phí vỏ bình oxy 2016

            Lịch sử hiệu lực Công văn 2286/TCT-CS phân bổ chi phí vỏ bình oxy 2016

            • 27/05/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/05/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực