Công văn 2286/TNXK-PL

Công văn 2286/TNXK-PL năm 2014 phân loại hàng hóa trước khi làm thủ tục hải quan do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2286/TNXK-PL 2014 phân loại hàng hóa trước khi làm thủ tục hải quan


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ
XUẤT NHẬP KHẨU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2286/TXNK-PL
V/v xác định trước mã số

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Khang Nguyên.
(Số: 1 Ngõ 2 phố Phạm Tấn Tài, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội)

Trả lời công văn số 28/2014/CV ngày 04/8/2014 của Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Khang Nguyên về việc đề nghị phân loại hàng hóa trước khi làm thủ tục hải quan, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 7 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10 tháng 9 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn hồ sơ, thủ tục xác định trước mã số hàng hóa xuất khẩu/nhập khẩu, theo đó:

“2. Hồ sơ xác định trước mã số

a) Đơn đề nghị xác định trước mã số (theo mẫu số 01/XĐTMS/2013 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này): 01 bản chính;

b) Hợp đồng mua bán với nước ngoài theo quy định hiện hành của hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân có đơn đề nghị xác định trước mã số trực tiếp thực hiện giao dịch: 01 bản chụp;

c) Tài liệu kỹ thuật mô tả chi tiết thành phần, tính chất, cấu tạo, công dụng, phương thức vận hành của hàng hóa: 01 bản chính;

d) Catalogue hoặc hình ảnh hàng hóa: 01 bản chụp;

đ) Mẫu hàng hóa đối với trường hợp phải có mẫu hàng hóa theo yêu cầu của cơ quan Hải quan;

e) Bảng kê các tài liệu của hồ sơ xác định trước mã số: 01 bản chính.

3. Thủ tục xác định trước mã số

a) Đối với tổ chức, cá nhân có đề nghị xác định trước mã số:

a.1) Điền đủ các thông tin vào Đơn đề nghị xác định trước mã số (theo mẫu số 01/XĐTMS/2013 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này).

a.2) Nộp đủ hồ sơ đề nghị xác định trước mã số theo quy định tại khoản 2 Điều này đến Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi dự kiến m thủ tục hải quan đối với hàng hóa đề nghị xác định trước mã số, trong thời hạn ít nhất 90 ngày trước khi xuất khẩu, nhập khẩu lô hàng;

a.3) Cung cấp, bổ sung tài liệu, thông tin nhằm m rõ nội dung đề nghị xác định trước mã số cho Cục Hải quan tỉnh, thành phố hoặc Tổng cục Hải quan khi có yêu cầu;

a.4) Thông báo bằng văn bản cho Cục Hải quan tỉnh, thành phố trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có bất kỳ thay đổi nào liên quan đến hàng hóa đề nghị xác định trước mã số, trong đó nêu rõ lý do, ngày, tháng, năm, có sự thay đổi.

a.5) Đề nghị Tổng cục Hải quan gia hạn áp dụng văn bản thông báo kết quả xác định trước mã số trong trường hợp hết thời hạn có hiệu lực của văn bản thông báo kết quả xác định trước mã số, nhưng không có thay đổi về thông tin, tài liệu, mẫu hàng hóa và quy định của pháp luật làm căn cứ ban hành văn bản thông báo kết quả xác định trước mã số”.

Trường hợp Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Khang Nguyên có yêu cầu xác định mã số hàng hóa nhập khẩu trước khi làm thủ tục hải quan, đề nghị Công ty nghiên cứu, thực hiện theo hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục theo hướng dẫn nêu trên.

Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Khang Nguyên được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để báo cáo);
- Lưu: VT, TXNK-PL-Tuân(3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2286/TNXK-PL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2286/TNXK-PL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/08/2014
Ngày hiệu lực19/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2286/TNXK-PL 2014 phân loại hàng hóa trước khi làm thủ tục hải quan


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2286/TNXK-PL 2014 phân loại hàng hóa trước khi làm thủ tục hải quan
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2286/TNXK-PL
        Cơ quan ban hànhCục thuế xuất nhập khẩu
        Người kýLưu Mạnh Tưởng
        Ngày ban hành19/08/2014
        Ngày hiệu lực19/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 2286/TNXK-PL 2014 phân loại hàng hóa trước khi làm thủ tục hải quan

            Lịch sử hiệu lực Công văn 2286/TNXK-PL 2014 phân loại hàng hóa trước khi làm thủ tục hải quan

            • 19/08/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/08/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực