Công văn 2288/BHXH-CSYT

Công văn 2288/BHXH-CSYT năm 2016 giải quyết quyền lợi bảo hiểm y tế theo mức lương cơ sở mới do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2288/BHXH-CSYT giải quyết quyền lợi bảo hiểm y tế theo mức lương cơ sở mới


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2288/BHXH-CSYT
V/v giải quyết quyền lợi BHYT theo mức lương cơ sở mới

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bảo him xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng; Bảo hi
m xã hội Công an Nhân dân;
- Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc;
- Trung tâm Giám định B
HYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam.

 

Ngày 06/6/2016, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam có Công văn số 2046/BHXH-CSYT vviệc áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ trong thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT). Theo đó, mức lương cơ sở đi với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang là 1.210.000 đồng/tháng được áp dụng từ ngày 01/5/2016. Đ đm bảo quyn lợi cho người tham gia BHYT đến KCB t ngày 01/5/2016 đến ngày 06/6/2016 được hưởng chế độ KCB BHYT theo mức lương cơ sở mới. BHXH Việt Nam hướng dẫn các đơn vị thực hiện như sau:

1. Trường hợp người bệnh có tng chi phí một lần KCB thấp hơn 181.500 đồng nhưng đã phải nộp chi phí cùng chi trả (20% hoặc 5% chi phí KCB) hoặc được thực hiện dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn nhưng chỉ được hưng tối đa là 46.000.000 đồng/lần (hưởng theo mức lương cơ sở cũ):

- Người bệnh KCB tại các cơ sở KCB trên địa bàn nội tnh: BHXH các tnh tiếp nhận hsơ thanh toán trực tiếp, thực hiện giám định và căn cmức lương cơ sở mới để đnghị cơ sKCB hoàn trả tiền cho người bệnh, tổng hợp để thanh toán với cơ quan BHXH theo quy định.

- Người bệnh đến KCB tại các cơ sở KCB ngoại tỉnh: BHXH các tỉnh tiếp nhận hồ sơ thanh toán trực tiếp, gửi hồ sơ đề nghị giám định theo quy định làm cơ s đthanh toán trực tiếp cho người bệnh theo mức lương cơ smới, thông báo kết quả thanh toán v BHXH tỉnh đã giám định h sơ thanh toán trực tiếp biết để giảm trừ mức trần thanh toán đa tuyến đến của cơ sở KCB.

2. Trường hợp người bệnh đã ra viện và được giải quyết không cùng chi trả chi phí KCB do có chi phí cùng chi trả lớn hơn mức 6 tháng lương cơ sở cũ là 6.900.000 đồng: cơ quan BHXH không Điều chỉnh lại mức thanh toán với cơ sở KCB theo mức lương cơ smới./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó TGĐ;
- Các Ban: TCKT, DVT
, KTNB, TTKT;
- Lưu: VT, CSYT (3b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Thảo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2288/BHXH-CSYT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2288/BHXH-CSYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/06/2016
Ngày hiệu lực21/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2288/BHXH-CSYT giải quyết quyền lợi bảo hiểm y tế theo mức lương cơ sở mới


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2288/BHXH-CSYT giải quyết quyền lợi bảo hiểm y tế theo mức lương cơ sở mới
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2288/BHXH-CSYT
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýNguyễn Minh Thảo
        Ngày ban hành21/06/2016
        Ngày hiệu lực21/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2288/BHXH-CSYT giải quyết quyền lợi bảo hiểm y tế theo mức lương cơ sở mới

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2288/BHXH-CSYT giải quyết quyền lợi bảo hiểm y tế theo mức lương cơ sở mới

             • 21/06/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 21/06/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực